Εργαστήριο 3

Εκπαίδευση στη διαχείριση ασθενή με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στο ΤΑΕΠ

Ρώσσης Χρίστος, Γιαννέλου Ευαγγελία, Παπαγεωργίου Γιώργος, Αθηνής Γιώργος, Δρ. Μπουζίκα Μερόπη

Εισαγωγή:

Το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΙΑΕΕ) αποτελεί κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως. Οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) σχετικά με το ΙΑΕΕ είναι ζωτικής σημασίας καθώς επηρεάζουν τόσο την έγκαιρη διάγνωση, όσο και την έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία. Στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρίας Εγκεφαλικών που εκδόθηκαν το 2019 προτείνεται η δημιουργία ομάδων εργασίας με σκοπό τη δημιουργία ενός οργανωμένου πρωτοκόλλου με το οποίο θα αντιμετωπίζονται όλοι οι ασθενείς με συμπτώματα ΙΑΕΕ.

Σκοπός εργαστηρίου:

Η εκπαίδευση των νοσηλευτών επείγουσας φροντίδας στην αναγνώριση και διαχείριση ασθενών με Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΙΑΕΕ).

Μέθοδος:

Μέσω παρουσίασης:
Ορισμών, επιδημιολογικών δεδομένων, στατιστικών στοιχείων και παθοφυσιολογίας του ΙΑΕΕ.
Προτεινόμενου αλγόριθμου βάσει των πρόσφατων κατευθυντήριων οδηγιών.
Κλινικού σεναρίου.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα