Εργαστήριο 2

Η πρακτική του αναίμακτου καθαρισμού και η σημασία χρήσης κατάλληλων επιθεμάτων στην επούλωση τραυμάτων πίεσης

Δρ Βασιλείου Μάριος

Εισαγωγή

Στους ασθενείς η νοσηρή κατάσταση με ανάπτυξη τραύματος πίεσης, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και νοσηλευτική φροντίδα.

Τα έλκη που δυνατόν να αναπτυχθούν μπορούν εύκολα να μολυνθούν. Το μολυσμένο έλκος είναι δύσκολο να αποθεραπευτεί και προκαλεί πολλά κλινικά προβλήματα στον ασθενή. Σε μερικούς ασθενείς είναι το πρώτο στάδιο μιας νοσηρής κατάστασης που οδηγεί σε σηπτική κατάσταση ή ακρωτηριασμό αν αφορά διαβητικό ασθενή.

Αυτό αναγκάζει την εξειδίκευση στη πρόληψη και στη φροντίδα τραυμάτων πίεσης του νοσηλευτικού προσωπικού. Η γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου και ο τρόπος διαβίωσης του επηρεάζει άμεσα την δημιουργία και την εξέλιξη ενός έλκους. Η αξιολόγηση του έλκους βασίζεται αρχικά στην κλινική εξέταση από την διεπιστημονική ομάδα, όπως επίσης και την εμπεριστατωμένη ιατρική. Η γνώση των σύγχρονων τρόπων θεραπείας των τραυμάτων πίεσης, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτό το επίπεδο.

Σκοπός

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση του ρόλου και της δράσης του εξειδικευμένου νοσηλευτή ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας στην θεραπεία τραύματος πίεσης, με την ορθή χρήση ενεργών επιθεμάτων και την εφαρμογή της πρακτικής του αναίμακτου καθαρισμού.

Υλικό – Αποτέλεσμα

Παρουσίαση περιπτωσιακών μελετών με ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) όπου διαφαίνεται η κλινική εξέλιξη των τραυμάτων πίεσης προς την επούλωση, μέσω της σταδιοποίησης τους.  Με τη σωστή αξιολόγηση και χρήση ειδικών επιθεμάτων τα τραύματα πίεσης θεραπεύονται σε επιθυμητό χρονικό διάστημα, ακολουθώντας τα πρωτόκολλά οδηγιών από διεθνής οργανισμούς σχετικά με την φροντίδα και διαχείριση τραυμάτων.

Συμπερασματικά

Οι νοσηλευτές έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην φροντίδα των ελκών και τραυμάτων.

Η  καλή  κατανόηση  των  μηχανισμών  επούλωσης  των  τραυμάτων πίεσης αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  σωστή  εφαρμογή  των  τοπικών  θεραπειών.

Στόχος είναι η παροχή Ολιστικής Νοσηλευτικής Φροντίδας, και η ανάπτυξη σωστής συνεργασίας μεταξύ του νοσηλευτή που βρίσκεται στη πρώτη γραμμή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.

Η ορθή συνεργασία και αξιολόγηση των τραυμάτων πίεσης μαζί με την παροχή κατάλληλης νοσηλευτικής αγωγής, σε συνδυασμό με την ορθή χρήση θεραπευτικών επιθεμάτων, ο νοσηλευτής είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων του.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα