Αναρτημένο Έκθεμα 2

Σακχαρώδης διαβήτης της κύησης: Επιπολασμός στην Ευρώπη και ο ρόλος της μαίας στην περιγεννητική περίοδο

Λαζάρου Ελευθερία, Δρ. Μεταλλινού Δήμητρα, Λιάγκου Αναστασία, Δρ. Χατζηγεωργίου Ελένη

Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης της κύησης ΣΔΚ έχει συσχετιστεί με άμεση και μακροπρόθεσμη εμβρυϊκή/νεογνική και μητρική νοσηρότητα ενώ ο επιπολασμός του στην Ευρώπη ανέρχεται μεταξύ του 5.4-11%. Η διαχείριση περιγεννητικών καταστάσεων υψηλού κινδύνου προϋποθέτει τη συνεργασία μιας διεπιστημονικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένου αυτής και των μαιών που θα πρέπει να διαθέτουν κλινικές και γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες συμβάλλοντας στην έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών του ΣΔΚ για τη μητέρα και το έμβρυο/νεογνό.

Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπολασμού του ΣΔΚ σε Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και του ρόλου των μαιών στην περιγεννητική περίοδο.
Υλικό – Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων CINAHL, Pubmed/Medline για σχετικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 2012-2022. Λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν “gestational diabetes mellitus”, “prevalence”, “Europe”, “European countries”, “midwife”, “role”, “perinatal period”, “pregnancy”, “postpartum period”, “newborn”, “neonate”, “infant”.

Αποτελέσματα: Από τα 50 ανεξάρτητα κράτη της Ευρώπης, επιδημιολογικά δεδομένα ανευρέθησαν για τα 24 από αυτά. Τον υψηλότερο επιπολασμό παρουσίασε η Ανατολική Ευρώπη (31,5%, 95% CI: 19.8-44.6) με στοιχεία προερχόμενα από 10 χώρες, ενώ τον χαμηλότερο η Βόρεια Ευρώπη (8.9%, 95% CI: 7.9–10.0) με στοιχεία από 8 χώρες. Ο επιπολασμός στη Νότια και Δυτική Ευρώπη εκτιμήθηκε στο 12.3% (95% CI: 10.9–13.9) και 10.7% (95% CI: 9.5–12.0) αντίστοιχα. Τα υψηλότερα ποσοστά ΣΔΚ καταγράφηκαν στη Μολδαβία (66.1%) και τα χαμηλότερα στη Σουηδία (1,8%). Όσον αφορά την μαιευτική φροντίδα στην κύηση, αυτή επικεντρώνεται στην κλινική εξέταση, αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων, συμβουλευτική και εκπαίδευση σε θέματα ευγλυκαιμίας, ινσουλινοθεραπείας, διατροφής και σωματικής άσκησης. Στον τοκετό η μαία θα πρέπει να διασφαλίσει τη διεξαγωγή ενός ασφαλούς τοκετού ενώ μεταγεννητικά θα πρέπει να λάβει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πιθανής νεογνικής υπογλυκαιμίας.

Συμπεράσματα: Ο σταθμισμένος επιπολασμός του ΣΔΚ στην Ευρώπη είναι 10.9%. Η συμμετοχή της μαίας στο πλάνο φροντίδας γυναικών με ΣΔΚ φαίνεται να συμβάλει στη μείωση ανεπιθύμητων και δυσμενών περιγεννητικών εκβάσεων.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα