27ο Παγκύπριο Συνέδριο-committees

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Ιωάννης Λεοντίου
Μέλος
Μαρία Παναγιώτου
Μέλος
Νίκος Φλουρής
Αντιπρόεδρος
Σταύρος Βρυωνίδης
Μέλος
Παναγιώτης Τσοβίλης
Μέλος
Κυριάκος Ανδρέου
Γραμματέας
Αριστείδης Χωραττάς
Μέλος
Άννα Χατζηιωάννου
Μέλος
Κυριάκος Ξυδιάς
Ταμίας
Νίκος Χριστοφόρου
Μέλος
Θεοχάρης Ιωάννου
Μέλος
Μιχάλης Λάμπρου
  Μέλος
Δημήτρης Λοΐζου

   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΣΥΝΜ

Πρόεδρος
Αριστείδης Χωραττάς
Αντιπρόεδρος
Κυριάκος Ανδρέου
Γραμματέας
Μαρία Παναγιώτου
Μέλος
Θεοχάρης Ιωάννου
Μέλος
Δημήτρης Λοΐζου

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παναγιώτης Τσοβίλης – Πρόεδρος Ο.Ε
Μαρία Παναγιώτου– Γραμματέας Ο.Ε
Νίκος Χριστοφόρου – Ταμίας Ο.Ε