ΣΥΝΟΔΟΣ 9 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Covid-19 -Διαχείριση της πανδημίας στο μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Κύπρου

Εισαγωγή : Η παγκόσμια πανδημία της νόσου COVID-19 έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμα της ώς μια από τις μεγαλύτερες υγειονομικές κρίσεις ανά τον κόσμο. Στα τέλη του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ανακοινώνει την εμφάνιση μιας πολύ μεταδοτικής ασθένειας. Διακηρύσσει την νόσο COVID-19 ώς πανδημία και καλεί όλες τις χώρες να είναι  σε ετοιμότητα για την πιθανή επιδείνωση της.

Σκοπός: Η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σε σχέση με την προετοιμασία και την ανταπόκριση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας  στην αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με την νόσο COVID-19

Υλικό-μέθοδοι: Ανασκόπηση του σχεδίου δράσης και των πρωτοκόλλων διαχείρισης που δημιουργήθηκαν σε σχέση με την νόσο COVID-19, βάσει των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), από τα τέλη Ιανουαρίου 2020 μέχρι και σήμερα.

Αποτελέσματα: Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας, οδήγησε στην άμεση δημιουργία πρωτοκόλλων/αλγόριθμων, κατευθυντήριων οδηγιών καθώς και στη σταδιακή δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων  για τη  διαχείριση των ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών.

Συμπεράσματα:  Η έγκαιρη και η αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας, στο μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Κύπρου είχε ώς αποτέλεσμα την άμεση ανίχνευση και απομόνωση/διαχωρισμό  των ύποπτων ή επιβεβαιωμένων  περιστατικών. Επιπλέον, η ορθή τήρηση των  πρωτοκόλλων από όλους τους επαγγελματίες υγείας καθώς και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε ότι αφορά τη  νόσο συνέβαλαν  στον περιορισμό της ενδονοσοκομειακής διασποράς.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα