ΣΥΝΟΔΟΣ 9 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Μακάριο εναντίον covid: Η μάχη συνεχίζεται

Από την έναρξη της πανδημίας Covid-19 και μετά από τον εντοπισμό του πρώτου περιστατικού το Μάρτιο 2020 στην Κύπρο, το ΝΑΜ ΙΙΙ ορίστηκε ως το κέντρο αναφοράς της Κύπρου για παραπομπή και νοσηλεία όλων των μαιευτικών, γυναικολογικών και παιδιατρικών περιστατικών με λοίμωξη Covid-19.

Δημιουργήθηκε σχέδιο δράσης με τον καθορισμό συγκεκριμένων θαλάμων για την νοσηλεία αυτών των περιστατικών. Καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας πραγματοποιούνταν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις με το προσωπικό.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις προσομοίωσης για να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες σε περίπτωση εισερχόμενου ύποπτου/επιβεβαιωμένου περιστατικού.

Επιπλέον όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και το προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικό προσωπικό έτυχαν εκπαίδευσης από τις νοσηλεύτριες ελέγχου λοιμώξεων στη χρήση του Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού.

Παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε σαν επαγγελματίες υγείας στο ΝΑΜ ΙΙΙ υπήρχαν και πολλά οφέλη όπως η ενδυνάμωση της συνεργασίας και ομαδικότητας καθώς και η ανάδειξη του επαγγελματισμού στα πλαίσια της συνεισφοράς προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα