ΣΥΝΟΔΟΣ 8 – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Αναγνώριση Και αντιμετώπιση επειγόντων ογκολογικών καταστάσεων

Παρουσίαση των πιο συχνών επειγόντων ογκολογικών καταστάσεων όπως είναι η συμπίεση μυελού, ουδετεροπαινικός πυρετός, Αναιμία θρομβοπενία, σύνδρομο άνω Κοίλης φλέβας, περικαρδιακή συλλογή φλεβοθρόμβωση, Πνευμονική εμβολή υπερασβεστεμία σύνδρομο λύσης όγκου, Απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης.

Επεξήγηση των πιο πάνω επειγόντων ογκολογικών καταστάσεων μια σύντομη κλινική εικόνα και καρκίνοι που προκαλούν αυτές τις καταστάσεις.

Τέλος, τρόπος αντιμετώπισης αυτών των επειγόντων λογικών καταστάσεων.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα