ΣΥΝΟΔΟΣ 7 – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Περιπτωσιακή μελέτη ασθενή με διαβητικό πόδι. Ο ρόλος και η δράση του κοινοτικού νοσηλευτή

Εισαγωγή: Στους ασθενείς με διαβήτη η ανάπτυξη έλκους στα πόδια είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Τα έλκη που δυνατόν να αναπτυχθούν στα κάτω άκρα μπορούν εύκολα να μολυνθούν. Το μολυσμένο έλκος στο πόδι είναι δύσκολο να αποθεραπευτεί και προκαλεί πολλά προβλήματα στον ασθενή. Σε μερικούς ασθενείς είναι το πρώτο στάδιο μιας νοσηρής κατάστασης που οδηγεί σε ακρωτηριασμό. Αυτό αναγκάζει την εξειδίκευση στη πρόληψη και στη φροντίδα τραυμάτων του νοσηλευτικού προσωπικού. Η γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου και ο τρόπος διαβίωσης του επηρεάζει άμεσα την δημιουργία και την εξέλιξη ενός έλκους. Η αξιολόγηση του έλκους βασίζεται αρχικά στην κλινική εξέταση από την διεπιστημονική ομάδα όπως επίσης και την εμπεριστατωμένη ιατρική. Η γνώση των σύγχρονων τρόπων θεραπείας των διαβητικών ελκών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτό το επίπεδο.

Σκοπός: Σκοπός είναι η παρουσίαση περιπτωσιακής μελέτης ασθενή με διαβητικό έλκος όπου αποφασίστηκε από την ιατρική ομάδα να ακρωτηριαστεί. Όμως με παρέμβαση του εξειδικευμένου κοινοτικού νοσηλευτή ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας, το έλκος επουλώνεται.

Υλικό-Αποτέλεσμα: Διαβητικός ασθενής 59 ετών, ανέπτυξε έλκος στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού ποδιού. Αρχικά η απόφαση ήταν ακρωτηριασμός λόγω της εν τω βάθει ιστικής νέκρωσης.  Με τη σωστή αξιολόγηση και θεραπεία του τραύματος, αυτό επουλώνεται σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, ακολουθώντας τα πρωτόκολλά οδηγιών από διεθνής οργανισμούς σχετικά με την φροντίδα και διαχείριση τραυμάτων.

Συμπερασματικά: Οι νοσηλευτές έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην φροντίδα των ελκών και τραυμάτων.
Η  καλή  κατανόηση  των  μηχανισμών  επούλωσης  των  τραυμάτων  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  σωστή  εφαρμογή  των  τοπικών  θεραπειών.
Στόχος μας είναι η παροχή Ολιστικής Νοσηλευτικής Φροντίδας, και η ανάπτυξη σωστής συνεργασίας μεταξύ του νοσηλευτή που βρίσκεται στη πρώτη γραμμή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.
Η ορθή συνεργασία και αξιολόγηση των τραυμάτων μαζί με την παροχή κατάλληλης νοσηλευτικής αγωγής, σε συνδυασμό με την ορθή χρήση θεραπευτικών επιθεμάτων, ο νοσηλευτής είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα