ΣΥΝΟΔΟΣ 7 – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Διερεύνηση της πρόθεσης των επαγγελματιών Νοσηλευτών και φοιτητών Νοσηλευτικής να εμβολιαστούν κατά του SARS-CoV-2. Μια πολυκεντρική συγχρονική μελέτη σε εφτά ευρωπαϊκές χώρες

Εισαγωγή: Αναμφισβήτητα οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών που σχετίζονται με το εμβολιασμό κατά του Covid-19, αφού οι ίδιοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν διστακτικότητα εμβολιασμού τόσο μεταξύ των επαγγελματιών νοσηλευτών, όσο και των φοιτητών Νοσηλευτικής.

Σκοπός: Αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει την πρόθεση νοσηλευτών/τριών – επαγγελματιών και φοιτητών/τριών σε πέντε και εφτά αντίστοιχα ευρωπαϊκές χώρες να αποδεχτούν τον εμβολιασμό για τον COVID-19.

Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε πολυκεντρική συγχρονική μελέτη τον Ιανουάριο του 2021 στην Αλβανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και το Κοσσυφοπέδιο για τους επαγγελματίες Νοσηλευτές και επιπλέον στην Ιταλία και Τσεχία για τους φοιτητές Νοσηλευτικής. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε ηλεκτρονικά και χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Fear of COVID-19 (FCV-19S) που έχει αναπτυχθεί για να μετρήσει τον φόβο έναντι του κορονοϊού. Η εσωτερική συνέπεια για το FCV-19S ήταν εξαιρετική (Cronbach a = 0,88) και οι τιμές p μικρότερες από 0,05 θεωρήθηκαν σημαντικές.

Αποτελέσματα: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούνταν από 1135 επαγγελματίες νοσηλευτές και 2249 προπτυχιακούς φοιτητές Νοσηλευτικής. Για τους επαγγελματίες νοσηλευτές, η μέση ηλικία ήταν 38,3 έτη, ενώ οι περισσότερες από αυτές ήταν γυναίκες (84,7%) και παντρεμένες (53,1%). Όσο για τους φοιτητές Νοσηλευτικής, 43.8% των φοιτητών συμφώνησαν να αποδεχτούν ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο για τον COVID-19, ενώ η αποδοχή ήταν μεγαλύτερη στους Ιταλούς φοιτητές. Και στα δύο δείγματα, οι βασικοί παράγοντες για την προθυμία εμβολιασμού ήταν το ανδρικό φύλο (p <0,001), ο εμβολιασμός για τη γρίπη το 2019 και το 2020 (p <0,001), η εμπιστοσύνη στους γιατρούς (p < 0.001), τις κυβερνήσεις και τους εμπειρογνώμονες (p = 0.012), το υψηλό επίπεδο γνώσεων (p <0.001) και ο φόβος για τον COVID-19 (p <0.001).

Συμπεράσματα: Ο εμβολιασμός των επαγγελματιών νοσηλευτών και των φοιτητών Νοσηλευτικής αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα όχι μόνο για την ασφάλειά τους αλλά και για την ασφάλεια των ασθενών. Η αποδοχή του εμβολιαστικού προγράμματος από τους επαγγελματίες υγειονομικούς και τους φοιτητές επιστημών υγείας μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για τον γενικό πληθυσμό. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι υγειονομικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τα Πανεπιστήμια και τους Συλλόγους Νοσηλευτικής για να αντιμετωπίσουν τον φόβο και τους παράγοντες διστακτικότητας του εμβολιασμού και να αυξήσουν τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα