ΣΥΝΟΔΟΣ 6 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Πολλαπλή Σκλήρυνση

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) θεωρείται σήμερα χρόνια νευροεκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος με έντονη τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος στην παθογένεια και εξέλιξή της. Άγνωστη παραμένει μέχρι και σήμερα η αιτολογία της νόσού. Θεωρέιται ότι η νόσος εκδηλώνεται σε άτομα σε με κάποια γενετική προδιάθεσηκαι  με την επίδραση κάποιων περιβαλλοντικών παργόντων.

Η παθογένεια ξεκινά στην παιδική ηλικία , αλλά η νόσος ξεκινά κλινικά αργότερα κα η εκδήλωσή της εμφανίζεται στις ηλικίες 20-50 περίπου χρονών, αλλά σπανιότερα και σε μικρότερες ηλικίες κάτων των 18 (παιδιατρική ΠΣ). Εκδηλώνεται με ποικιλία νευρολογικών συμπτωμάτων με πιο χαρακτηρηστική αυτή της οπτικής νευρίτιδας. Είναι η πιο συχνή νευρολογική νόσος της νεαρής ενήλικης ζωής. Χαρακτηρίζεται στο 85-90% των περιπτώσεων απο υποτροπιάζοντα συμπτώματα (Υποτροπιάζουσα ΠΣ), Το υπόλοιπο 10-15% των ασθενών η νόσος εμφανίζει προοδευτική ρπιδείνωση των συμπτωμάτων της από την πρώτη μέρα εκδήλωσής της (Πρωτοπαθώς Προϊούσα ΠΣ). Τέλος στη φυσική πορεία και εξέλιξη της νόσιυ, το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών (πάνω από το 75%) με Υποτροπιάζουσα ΠΣ σε βάθος χρόνου 50-ετίας μεταπίπτει και αυτό σε προϊούσα μορφή της νόσου (Δευτεροπαθώς Προϊούσα ΠΣ).

Σήμερα έχουμε αποτελεσματικές θεραπείες ώστε να αντιμετωπίζουμε τόσο τις υποτροπές, όσο και την ίδια τη νόσο, είτε είναι Υποτροπιάζουσα είτε Προϊούσα. Τα φάρμακα που διαθέτουμε σήμερα για την Υποτροπιάζουσα ΠΣ μειώνουν από τη μιά την πιθανότητα, αλλά αυξάνουν και από την άλλη το χρόνο, μετάπτωσης της μορφής αυτής σε Δευτεροπαθώς Προϊούσα ΠΣ. Επίσης τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην Προϊούσα μορφή της νόσου κατααφέρνουν σε αρκετούς ασθενείς να επιβραδύνουν την πορεία της νόσου και σε μικρότερο ποσοστό να βελτιώσουν ακόμα και τις αναπηρίες των ασθενών.

Σήμερα, η αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας αποτελεί στόχο πολυθεματικής παρέμβασης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότηας της ζωής τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και των οικογενειών τους.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα