ΣΥΝΟΔΟΣ 5 – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Τεχνικές περιφερικής φλεβικής πρόσβασης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση

Εισαγωγή: Η περιφερική φλεβική πρόσβαση, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβατικές διαδικασίες οι οποίες διενεργούνται κατά τη διάρκεια της εσωτερικής νοσηλείας των ασθενών. Όμως, η τοποθέτηση, πολλές φορές αποτελεί πρόκληση. Η χρήση των υπερήχων μπορεί να αποτελέσει λύση σε ασθενείς με αναμενόμενα δύσκολη περιφερική προσπέλαση.

Σκοπός: Βιβλιογραφικός εντοπισμός των τεχνικών περιφερικής φλεβικής πρόσβασης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση και τα αποτελέσματα χρήσης τους.

Μέθοδος: Διενεργήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μέσα από τη PubMed, για αναφορές και κλινικές δοκιμές χωρίς χρονικό περιορισμό, οι οποίες να περιγράφουν τη διαδικασία ή/και αποτελέσματα με τις εξής λέξεις κλειδιά: Cannulation, Peripheral Venous Access, Ultrasound, RCTs και συνδυασμός αυτών.

Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν, δύο τεχνικές περιφερικής φλεβικής πρόσβασης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, οι οποίες διαφέρουν μόνο, ως προς τον προσανατολισμό (orientation) του ηχοβολέα (probe) του υπερήχου, μέσα από 7 κλινικές δοκιμές,  αφορούσαν βρέφη και ενήλικες,, με δείγμα 289 συνολικά ασθενών σε τμήματα πρώτων βοηθειών, χειρουργείου, παιδιατρικού τμήματος και εντατικής νοσηλείας. Στις 2 από τις 7 κλινικές δοκιμές η παρέμβαση διενεργείτο από νοσηλευτές ενώ οι υπόλοιπες από ιατρούς και τεχνικούς.

Συμπεράσματα: Η περιφερική φλεβική πρόσβαση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, είναι ασφαλής, γρήγορη και αυξάνει επιτυχία της τοποθέτησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε διάφορα τμήματα εσωτερικής και επείγουσας νοσηλείας. Η επιτυχία τοποθέτησης είναι αυξημένη σε σχέση με τη κοινή «τυφλή» τεχνική, όμως η επιτυχία σχετίζεται με  κατάρτιση και την εμπειρία του επαγγελματία που θα διενεργήσει την παρέμβαση.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα