ΣΥΝΟΔΟΣ 4Β – Ομάδα Πρωτοβουλίας Νευρολογικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5

Ψυχοκοινωνικά ζητήματα και Μυασθένεια Gravis

Χατζήμιχαήλ Κυριάκος

Η μυασθένεια Gravis είναι μια αυτοάνοση πάθηση η οποία δημιουργεί αδυναμία σε διάφορους μυς του ασθενή, κατά συνέπεια παρουσιάζονται συμπτώματα όπως η γενική αδυναμία, εύκολή κόπωση ακόμα και δύσπνοια στην ελάχιστη προσπάθεια  που κάνουν την καθημερινότητα του ατόμου δύσκολη.

Πως επηρεάζονται λοιπόν τα άτομα αυτά στην καθημερινότητα τους;
Πως αντεπεξέρχονται στην εργασία τους, υπάρχει ανοχή ή και κατανόηση από τους εργοδότες;
Στην προσωπική ζωή ο/η σύντροφος πως αντιμετωπίζει έναν τέτοιο ασθενή ; H οικογένεια τα παιδιά του.

Στην εν λόγω παρουσίαση θα γίνει  προσπάθεια να απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήματα επίσης, θα γίνει παρουσίαση διεθνούς βιβλιογραφίας, επίσης παρουσίαση περιστατικών με MYASTHENIA GRAVIS (MG)  καθώς και παρουσίαση στοιχείων που έχει στην διάθεση του ο Σύνδεσμος Ασθενών ΜG.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα