ΣΥΝΟΔΟΣ 4Β – Ομάδα Πρωτοβουλίας Νευρολογικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Ο ρόλος της Ανοσοσφαιρίνης σε ασθενείς με Μυασθένεια Gravis

Γρηγορίου Ιωάννα

Η ανοσοσφαιρίνη είναι μια πρωτεΐνη – αντίσωμα, η οποία συμβάλλει στη καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών με μυασθένεια.  Η πρωτεΐνη αυτή, χωρίζεται σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες και η καθεμιά από αυτές επηρεάζει διαφορετικά τον οργανισμό.  Παράγεται από το πλάσμα αίματος υγιών δότων, το οποίο περνά μέσα από τη διαδικασία παστερίωσης και εισάγεται από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες.

Η ανοσοσφαιρίνη που χρησιμοποιείται, περιέχει αντισώματα IgG που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού και εξουδετερώνουν βακτήρια και τοξίνες.  Είναι θεραπεία συντήρησης – 2ης γραμμής η οποία χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες.

Η ουσία αυτή χορηγείται σε ασθένειες με αυτοάνοσα νοσήματα οι οποίοι έχουν συμπτώματα τα οποία τους επηρεάζουν στη καθημερινή τους ζωή. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αυτή, συγκρίνεται η αποτελεσματικότητα της ανοσοσφαιρίνης όσον αφορά άλλες θεραπείες όπως πλασμαφαίρεση, φαρμακευτική αγωγή, κορτικοστεροειδή και θυμεκτομή.

Λαμβάνονται υπόψιν, οι ενέργειες που πρέπει να λαμβάνονται πριν από την χορήγηση της θεραπείας αυτής όπως η λήψη σωστού ιστορικού, η ενημέρωση του ασθενή και η συγκατάθεσή του,  η λήψη ζωτικών σημείων, πρόσφατες αναλύσεις αίματος και άλλων απαραίτητων εξετάσεων όπως η μαγνητική τομογραφία.

Εξ’ όσων είναι γνωστόν, στη Κύπρο, δεν είναι διαδεδομένη η αναγκαιότητα εφαρμογής πρωτοκόλλου όσον αφορά τη θεραπεία αυτή.  Σε άλλους κλινικούς τομείς όπου προσφέρεται η θεραπεία αυτή, δεν ακολουθούνται τα βήματα που εφαρμόζονται στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής.  Μέσα από την έρευνα αυτή, τονίζεται, η σωστή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας με στόχο την αποφυγή λαθών ως προς την χορήγηση της ανοσοσφαιρίνης, ο τρόπος ο οποίος χορηγείται, ο όγκος χορήγησης και η ποσότητα χορήγησης.  Επίσης αναφέρονται τυχόν παρενέργειες που μπορεί να υπάρξουν κατά τη χορήγηση.  Το Ινστιτούτο Νευρολογίας, εφαρμόζει κάποιους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούνται, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες ως προς όφελος των ασθενών.  Γι’ αυτό και θεωρώ αναγκαίο ως προς το να διαδοθούν μέσω αυτής της ερευνητικής διαδικασίας έτσι ώστε να ενισχυθεί η γνώστη των παροχών φροντίδας για το αντικείμενο αυτό.

Τέλος, αναδεικνύονται τα ευρήματα της ανασκόπησης αυτής αναφέροντας ότι η ανοσοσφαιρίνη βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα που αφορούν βλεφαρόπτωση, αδυναμία κάτω και άνω άκρων, δυσκολία στη βάδιση, δυσκολία στη κατάποση.  Αναστέλλει δηλαδή την καταστολή του οργανισμού που επιφέρει η ασθένεια αυτή.   Γι’ αυτό και αποδεικνύεται μέσω της βιβλιογραφίας ότι είναι μια υποσχόμενη θεραπεία συντήρησης, η οποία συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών με μυασθένεια.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα