ΣΥΝΟΔΟΣ 4Β – Ομάδα Πρωτοβουλίας Νευρολογικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Δυσκαταποσία στην Μυασθένεια Gravis

Χαραλάμπους Δήμητρα

Η δυσκολία στην κατάποση είναι ένα  συχνό σύμπτωμα, σε άτομα με Μυασθένεια Gravis, λόγω της  παθολογίας των μυών συμπεριλαμβανομένων των μυϊκών δυνάμεων  και συντονισμού της κατάποσης.

Η δυσκαταποσία επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενή και αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα και έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως υποσιτισμό, αφυδάτωση , απώλεια βάρους, πνευμονία από εισρόφηση και άλλα αναπνευστικά προβλήματα.
Επίσης ενδέχεται  να προκαλέσει δυσκολία στην λήψη φαρμακευτικής αγωγής η οποία μπορεί να προκαλέσει, επιδείνωση της μυασθένειας.

Ο πληθυσμός των ασθενών με MG  είναι ανομοιογενής λόγω των ανοσοτροποποιητικών θεραπειών που λαμβάνουν, επίσης είναι η μόνη ασθένεια που έχει φαρμακευτική αγωγή που δρα άμεσα και θετικά στους μυς της κατάποσης

Σε σύγκριση με άλλες νευρολογικές παθήσεις η δυσκαταποσία στην MG  δεν έχει διερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, οπότε οι νοσηλευτές διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανίχνευση , πιθανών προβλημάτων κατάποσης  και παραπομπή σε ειδικό λογοπαθολόγο, για αξιολόγηση.

Γίνεται αναφορά στον εναλλακτικό τρόπο σίτισης στις διαφορές μορφές και είδη τροφών , φυσικών και τεχνιτών.

Στην παρούσα παρουσίαση, θα εξετάσουμε όλα τα ποιο πάνω καθώς και την απουσία βιβλιογραφίας για τα κυπριακά δεδομένα.

Επίσης θα παρουσιαστούν κλινικά δεδομένα από το ΙΝΓΚ, ως κέντρο αναφοράς για την MG και κατά συνέπεια για την δυσκαταποσία.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα