ΣΥΝΟΔΟΣ 4Β – Ομάδα Πρωτοβουλίας Νευρολογικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Μυασθένεια Gravis

Δρ Πίτσας Γιώργος

Η myasthenia gravis η αλλιώς βάρια μυασθένεια είναι μια αυτοάνοση νευρομυική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από κυμαινόμενη αδυναμία των οφθαλμικών μυών, προμηκικών μυών, μυών των άκρων και/ή αναπνευστικών μυών.

Οφείλεται σε μια επαγόμενη μέσω αντισωμάτων ανοσολογική αντίδραση έναντι πρωτεϊνών της προσυναπτικής μεμβράνης την νευρομυικής σύναψης. Η μυασθένεια gravis είναι η πιο κοινή διαταραχή της νευρομυικής διαβίβασης.

Στην παρούσα παρουσίαση θα συζητηθούν οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου , η διαφοροδιάγνωση η διάγνωση καθώς και η θεραπεία.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα