ΣΥΝΟΔΟΣ 4Α- Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Περιπτωσιακή μελέτη ατόμου με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα

Γιαγκουλής Κώστας

H ALS είναι μια από τις πιο κοινές νευρομυικές παθήσεις παγκοσμίως και μπορεί να επηρεαστούν από αυτήν άνθρωποι όλων των φυλών  και εθνικοτήτων.  Η συχνότητα της νόσου είναι περίπου  3-8 ανά 100.000 και με κάποια μεγαλύτερη συχνότητα σε άνδρας με τις γυναίκες (1.5 : 1). Η συχνότητα αυτή είναι ομοιόμορφη παγκοσμίως.  Η νόσος εμφανίζεται συνήθως στην ηλικία των 56 – 63 ετών και σπανίως πριν την ηλικία των 20 ή μετά τα 74 (Leger, P, 2011).

Σκοπός της εργασίας η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για την  Πλάγια Αμυοτροφική Σκλήρυνση (ALS), την κατανόηση της νόσου, των συμπτωμάτων τα οποία προκαλεί καθώς και τα μέτρα τα οποία έχουν παρθεί μέσω της νοσηλευτικής διεργασίας και νοσηλευτικής διάγνωσης, για αναγνώριση και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων , υπαρκτών και δυνητικών.

Η διάγνωση της ALS βασίζεται κυρίως στα σημεία και συμπτώματα που παρατηρούνται στο άτομο και σε σειρές εξετάσεων για αποκλεισμό άλλων διαφορικών διαγνώσεων. Βασική εξέταση είναι το ηλεκτρομυογράφημα με το οποίο επιβεβαιώνεται η συνεχής απονεύρωση των μυών του σώματος.  Πρέπει όμως ταυτόχρονα να αποκλειστούν και άλλες αιτίες όπως κινητικές νευροπάθειες ή μυοπάθειες  (Hanna, S. 2009).

Επιστροφή στο Πρόγραμμα