ΣΥΝΟΔΟΣ 4Α- Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Προετοιμάζοντας Επαγγελματίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας να Εργάζονται με Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΙΕΝΕ 10)

Δρ Ρούσου Έλενα, Δρ Κούτα Χριστιάνα, Δρ Έλληνα Παναγιώτα, Νικολαίδου Έλενα, Dr Papadopoulos Irena, IENE 10 Team

Παγκόσμια, οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας υγείας καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις έξυπνες τεχνολογίες και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής, προκειμένου να προσαρμοστούν στις τρέχουσες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, των ατόμων με αναπηρίες και της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Προκειμένου να αξιοποιηθεί η δύναμη που έχει να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες ιατρικές και νοσηλευτικές προκλήσεις καθώς και τα κοινωνικά εμπόδια στην υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα.
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει εντοπίσει την απουσία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες υγείας, που θα έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση τους σε νέες τεχνολογίες που ενδέχεται να αναπτυχθούν σύντομα στους χώρους φροντίδας.
Το πρόγραμμα ΙΕΝΕ 10 στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Διαπολιτισμικής Ρομποτικής Νοσηλευτικής (TRN) και εκπαιδευτικού υλικού για εργαζόμενους/ες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί πιλοτικά μέσα από ένα Ανοικτό Διαδικτυακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (MOOC) σε διάφορες χώρες.
Επιπρόσθετα, το ΙΕΝΕ 10 μελετά τις προκλήσεις και τα οφέλη της χρήσης νέων τεχνολογιών στη καθημερινή κλινική πρακτική στο νοσηλευτήριο και στην κοινότητα. Διαφαίνεται ότι η χρήση τέτοιων ρομπότ και τεχνολογιών δρα ως βοηθητικό μέσο την καλύτερη φροντίδα των ασθενών/πελατών, στην εξοικονόμηση χρόνου των νοσηλευτών/τριών για άλλες εργασίες στο κλινικό χώρο.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα