ΣΥΝΟΔΟΣ 4 – ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Διαχωριστικό Ανεύρυσμα στο τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών – Μελέτη περίπτωσης

Ο αυτόματος διαχωρισμός της  στεφανιαίας αρτηρίας (SCAD) είναι ένα σπάνιο φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ραγδαία. Το διαχωριστικό ανεύρυσμα της στεφανιαίας αρτηρίας είναι μια σπάνια περίπτωση ξαφνικής εμφάνισης με αποτέλεσμα το καρδιακό θάνατο και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.Ο διαχωρισμός της αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα καταστροφική πάθηση που μπορεί να αντιμετωπίσει η σύγχρονη Καρδιοχειρουργική και απαιτεί εξειδικευμένη Καρδιοχειρουργική Ομάδα, επειδή παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή προ εγχειρητική αλλά και περ εγχειρητική θνητότητα.

Η έγκαιρη αναγνώριση της κλινικής εικόνας του ασθενή τόσο από νοσηλευτές όσο και από ιατρούς μπορεί να αποβεί σωτήρια. Ο συνεχής ρόλος του νοσηλευτή κατά την αιμοδυναμική παρακολούθηση του ασθενή μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροδιάγνωση  αρχικά μέχρι να καταλήξει στη διάγνωση του διαχωριστικού ανευρύσματος.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα