ΣΥΝΟΔΟΣ 3Β- Τομέας Νοσηλευτικής Σαγχαρώδη Διαβήτη – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Καινοτόμες αντιδιαβητικές θεραπείες για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 – ερευνητική πρωτοβουλία Γ.Ν. Λευκωσίας

Δρ Ιωάννου Ανδρέας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί πολυπαραγοντικό μεταβολικό νόσημα που λαμβάνει χαρακτήρα πανδημίας. Αναμένεται ότι μέχρι το 2040 ο αριθμός των διαβητικών θα ανέρχεται 640 εκατομμύρια ασθενείς ήτοι ένας στους 10 ενήλικες θα πάσχει από διαβήτη. Η συνεχής επιστημονική εξέλιξη μας οδηγεί στην εξατομίκευση της αντιδιαβητικής αγωγής βάσει των συννοσηροτήτων και του καρδιαγγειακού κινδύνου του ασθενούς.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση νέων θεραπευτικών όπλων στη φαρέτρα μας κατά του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, που σκοπό έχουν την ταυτόχρονη ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη με συνοδό καρδιο/νεφροπροστατευτική δράση.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των μελετών που αφορούν καινοτόμες θεραπείες  και των τρεχουσών κατευθυντήριων οδηγιών αντιμετώπισης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Παρουσίαση επίσης του ερευνητικού πρωτοκόλλου της υπό εξέλιξη προοπτικής μελέτης στο ΓΝ Λευκωσίας, που αφορά ασθενείς που λαμβάνουν SGLT2 αναστολέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: οι αναστολείς SGLT2 καθώς και οι αγωνιστές υποδοχέων GLP1 αποτελούν θεραπείες επανάσταση στην γλυκαιμική ρύθμιση ασθενών με συνοδό εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Επιπρόσθετα παρέχουν πλειοτροπικά οφέλη όπως απώλεια σωματικού βάρους, μείωση αρτηριακής πίεσης και βελτίωση λιπιδαιμικού προφίλ. Η χορήγησή τους περιορίζεται από την παρουσία σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας ή ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι μηχανισμοί καρδιαγγειακού οφέλους είναι υπό διερεύνηση και σκοπός του ερευνητικού μας πρωτοκόλλου είναι η διασαφήνιση των μηχανισμών αυτών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: η εξατομίκευση της αντιδιαβητικής αγωγής αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση διαβητικών ασθενών. Η εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο επιβάλλει την χρήση καινοτόμων θεραπειών, που θα επιτύχει πέραν της γλυκαιμικής ρύθμισης τη βελτίωση της επιβίωσης και τη μείωση των μη θανατηφόρων καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα