ΣΥΝΟΔΟΣ 3Α- Τομέας Προηγμένης Νοσηλευτικής Πρακτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Επενδύοντας στο παρόν και αλλάζοντας το μέλλον: Εφαρμογή δομημένου προγράμματος εκπαίδευσης Νοσηλευτών Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Ρώσσης Χρίστος, Δρ Λεοντίου Ιωάννης, Παπαγεωργίου Γιώργος, Αθηνής Γιώργος, Δρ Μερόπη Μπουζίκα

Εισαγωγή: Η συνεχής εκπαίδευση των νοσηλευτών μέσα από στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους, έχοντας ως αποτέλεσμα την καλύτερη παροχή φροντίδας τους ασθενείς.

Σκοπός εισήγησης: Παρουσίαση του προγράμματος εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία 4 Νοσηλευτών Προηγμένης Πρακτικής και του προϊσταμένου τους και το οποίο, μετά από συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς, πραγματοποιείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Μέθοδος:

  • Μέσω παρουσίασης:
  • Διαδικασίας που οδήγησε στη δημιουργία του
  • Υλικού και μεθόδων διδασκαλίας

Επιστροφή στο Πρόγραμμα