ΣΥΝΟΔΟΣ 3Α- Τομέας Προηγμένης Νοσηλευτικής Πρακτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Αξιολόγηση της ακρίβειας του πρωτοκόλλου FAST σε τραυματίες ασθενείς του Τ.Α.Ε.Π  από φοιτητή  Προηγμένης Επείγουσας  Νοσηλευτικής Φροντίδας

Αθηνής Γιώργος, Δρ Καρανικόλα Μαρία, Δρ Μπουζίκα Μερόπη

O υπέρηχος έχει αποδειχθεί ότι επιτρέπει στους κλινικούς επαγγελματίες υγείας να αναγνωρίσουν γρήγορα καταστάσεις που είναι επείγουσες για τη διατήρηση της ζωής χωρίς οποιαδήποτε επεμβατική παρέμβαση. Προηγούμενες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί για τη χρήση της υπερηχογραφίας τονίζουν το υψηλό ποσοστό ευαισθησίας και  ειδικότητας σε σύγκριση με τις άλλες ραδιογραφικές εξετάσεις όπως ακτινογραφία, αξονικός τομογράφος καθώς και την φυσική εξέταση για αναγνώριση ή αποκλεισμό αιμοπεριτόναιου, περικαρδιακής συλλογής και πνευμοθώρακα μετά από τραυματισμό .

Το πρωτόκολλο FAST (Focused Assessment Sonograhpy in Trauma) φάνηκε να έχει ευαισθησία 92% και ειδικότητα 94-99% με βάση τη βιβλιογραφία, έχει αποδειχθεί η ικανότητα και μη ακτινολόγων επαγγελματιών υγείας, ακόμα και με πολύ λίγη εκπαίδευση, για χρήση του υπερήχου σε μια ευρεία γκάμα επειγουσών καταστάσεων

Είναι ήδη γνωστό ότι οι Νοσηλευτές Προηγμένης Φροντίδας αλλά και νοσηλευτές στα τμήματα επειγόντων  χρησιμοποιούν τον υπέρηχο για πάρα πολλές διαδικασίες, ακόμα και για παρεμβατικές ενέργειες όπως  η αγγειακή προσπέλαση, η τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα παροχέτευσης, η χορήγηση υγρών με αξιολόγηση της κάτω κοίλης φλέβας και η αναγνώριση αναστρέψιμων αιτιών κατά την αναζωογόνηση

Υπάρχει βιβλιογραφική τεκμηρίωση ότι οι νοσηλευτές πραγματοποιούν υπερηχογράφημα σε διάφορα  τμήματα εργασία. Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση  αναφέρει ότι οι Νοσηλευτές Προηγμένης Φροντίδας και οι νοσηλευτές με εμπειρία στα τμήματα επειγόντων είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με πολύ καλό δείκτη συμφωνίας τον υπέρηχο.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα