ΣΥΝΟΔΟΣ 3- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Αντιμετώπιση δερματικού τραύματος, περιφερικά της εξόδου Περιτοναϊκού Καθετήρα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία Περιτοναϊκής Κάθαρσης

Εισαγωγή: Το πρόβλημα του τραυματισμού του δέρματος λόγω των αυτοκόλλητων επιθεμάτων και της ιατρικής τους κόλλας, γύρω από την έξοδο του Περιτοναϊκού Καθετήρα είναι ήδη γνωστό στη κοινότητα επαγγελματιών υγείας. Θεωρείται συνηθισμένο γεγονός,  τόσο στο περιβάλλον οξείας φροντίδας, όσο και σε αυτό της χρόνιας, σε ενδονοσοκομειακό περιβάλλον και μη.

Οι επαναλαμβανόμενες εφαρμογές και αφαιρέσεις  των αυτοκόλλητων επιθεμάτων, αυξάνουν την πιθανότητα παρουσίας τραυματισμού του δέρματος, που κανονικά δρα, ως φυσικό φράγμα έναντι επιβλαβών ουσιών. Οι καταστάσεις που προκαλούνται λόγο της ιατρικής κόλλας των επιθεμάτων, είναι μεν διαδεδομένες αλλά και υπο-αναφερόμενες. Το σίγουρο είναι ότι μπορούν να  θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του δέρματος. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πρόληψη και η θεραπεία, αφορά στη κατάλληλη προετοιμασία του δέρματος, τη σωστή  χρήση του επιθέματος και την αφαίρεση του.

Στη κλινική μας το θέμα αυτό, προβλημάτισε τους Νοσηλευτές και την Ιατρική ομάδα, αφού περιφερικά της εξόδου του καθετήρας περιτοναϊκής κάθαρσης, κάποιοι ασθενείς παρουσίαζαν τέτοιου είδους τραυματισμούς. Κάποιοι από αυτούς ήταν ήπιοι και κάποιοι ήταν ποιο σοβαροί. Ο φόβος τόσο της ιατρονοσηλευτικής ομάδας, όσον και των ιδίων των ασθενών, ήταν να μην προκληθεί λοίμωξη που θα οδηγήσει με τη σειρά της, σε λοίμωξη εξόδου, καναλιού και περιτονίτιδας. Οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις εξόδων και περιτονίτιδες στους ασθενείς αυτούς, οδηγούν σε αφαίρεση του καθετήρα και Αιμοκάθαρση.

Μέθοδοι: Δείγμα  της έρευνας αποτέλεσαν οι ασθενείς Κλινικής Περιτοναϊκής Κάθαρσης Νοσοκομείου Λεμεσού, με δερματικό τραύμα, από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσον καταγραφής στη Νοσηλευτική αναφορά..

Αποτελέσματα: Αρχικά η τεκμηρίωση του προβλήματος και οι όλες συνεργασίες και παρεμβάσεις της Ιατρονοσηλευτικής ομάδας της κλινικής μας, οδηγήσαν σε νέες παρεμβάσεις πρόληψης του δερματικού τραύματος, γύρω από την έξοδο του καθετήρα. .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το δερματικό τραύμα γύρω από την έξοδο του περιτοναϊκού καθετήρα, είναι παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην απώλεια της μεθόδου θεραπείας στους ασθενείς Τελικού Σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Νόσου σε Περιτοναϊκή Κάθαρση. Η πρόληψη και αντιμετώπιση του στη κλινική μας, ενέπλεξε τη πολυδύναμη ομάδα επαγγελματιών υγείας, που μέσω έρευνας και συνεργασιών μπόρεσαν να εφαρμόσουν παρεμβάσεις για αποφυγή του προβλήματος.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα