ΣΥΝΟΔΟΣ 3- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Εισαγωγή: Τα Αναβολικά Στεροειδή (ΑΣ) είναι υποκατάστατα βασισμένα σε ανδρικές ορμόνες οι οποίες ονομάζονται ανδρογόνα. Είναι οργανικές χημικές ενώσεις που προάγουν τον αναβολισμό δηλαδή τις βιοχημικές διεργασίες του οργανισμού που οδηγούν σε σύνθεση μεγαλύτερων χημικών ενώσεων. Περιλαμβάνουν όλες τις χημικές ουσίες ομοιάζουσες με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη που συμβάλλουν στην αύξηση της πρωτεϊνικής σύνθεσης της συσταλτικής ουσίας στο μυϊκό κύτταρο που αφορά την μυϊκή υπερτροφία με αποτέλεσμα την αύξηση της μυϊκής δύναμης (NIDA, 2016).
Στο τέλος της παρουσίασης γίνετε αναφορά περιστατικών από το Νεφρολογικό Τμήμα που έκαναν χρήση ΑΣ.
Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος βιβλιογραφικής ανασκόπησης για την συλλογή επιλεγμένων δημοσιευμένων πηγών σχετικές με το θέμα της παρουσίασης από google Schoolar, PubMed και βιβλιοθήκες πανεπιστημίων.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σήμερα δυστυχώς γίνεται αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση των ΑΣ από επαγγελματίες αθλητές και μη. Η χρήση τους  συνοδεύεται από πληθώρα ανεπιθύμητων παρενεργειών, πολλές από τις οποίες είναι μη αναστρέψιμες. Οι αθλητές που χρησιμοποιούν ΑΣ μπορεί να κερδίσουν μυϊκή μάζα και δύναμη αλλά αποδείχθηκε ότι μπορεί και να καταστρέψουν ανεπανόρθωτα την λειτουργία των νεφρών τους.
Συμπεράσματα: Το συμπέρασμα από την ανασκόπηση αυτή διαφάνηκε ότι τα ΑΣ έχουν εξαπλωθεί παγκοσμίως σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην αποτελεί μόνο «προνόμιο» των αθλητών υψηλού επιπέδου. Η διάρκεια της χρήσης τους αυξάνει την συχνότητα εμφάνισης της χρόνιας νεφρικής νόσου και η πρόσφατη μελέτη της νεφρικής βλάβης των αθλητών που λαμβάνουν ΑΣ αποδεικνύει την σοβαρότητα της μη αναστρέψιμης βλάβης των νεφρών.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα