ΣΥΝΟΔΟΣ 3- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Εισαγωγή: Στους ασθενείς με νεφροπάθεια και διαβήτη, το έλκος στα πόδια είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για το οποίο η πρόληψη έχει καθοριστικό ρόλο.
Οι πληγές που δυνατόν να δημιουργηθούν στο πόδι του διαβητικού μπορούν εύκολα να μολυνθούν. Το μολυσμένο έλκος στο πόδι είναι δύσκολο να αποθεραπευτεί και προκαλεί πολλά προβλήματα στον ασθενή. Σε μερικούς ασθενείς είναι το πρώτο στάδιο μιας νοσηρής κατάστασης που οδηγεί σε ακρωτηριασμό.
Αυτό αναγκάζει την εξειδίκευση στη πρόληψη και στη φροντίδα τραυμάτων του νοσηλευτικού προσωπικού. Η γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου και ο τρόπος διαβίωσης του επηρεάζει άμεσα την δημιουργία και την εξέλιξη ενός έλκους. Η αξιολόγηση του έλκους βασίζεται αρχικά στην κλινική εξέταση από την διεπιστημονική ομάδα όπως επίσης και την εμπεριστατωμένη ιατρική. Η γνώση των σύγχρονων τρόπων θεραπείας των διαβητικών ελκών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτό το επίπεδο.
Σκοπός: Σκοπός είναι η παρουσίαση περιπτωσιακής μελέτης νεφροπαθή ασθενή με διαβητικό έλκος όπου αποφασίστηκε από την ιατρική ομάδα να ακρωτηριαστεί, όπου με τη δράση και παρέμβαση του εξειδικευμένου νοσηλευτή ως μέρος της διεπιστημονικής ομάδας, το έλκος επουλώνεται.
Υλικό-Αποτέλεσμα: Ασθενής 63 ετών νεφροπαθής και διαβήτικός, ανέπτυξε έλκος στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού ποδιού. Αρχικά η απόφαση ήταν ακρωτηριασμός.  Με τη σωστή μέθοδο αξιολόγησης, εκτίμησης του τραύματος και συνεχή επαναξιολόγηση, τα τραύματα επουλώνονται σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, ακολουθώντας τα πρωτόκολλά οδηγιών από διεθνής οργανισμούς σχετικά με την φροντίδα και διαχείριση τραυμάτων.
Συμπερασματικά: Οι νοσηλευτές έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην φροντίδα των κατακλίσεων.
Η  καλή  κατανόηση  των  μηχανισμών  επούλωσης  των  τραυμάτων  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  σωστή  εφαρμογή  των  τοπικών  θεραπειών.
Στόχος μας είναι η παροχή Ολιστικής Νοσηλευτικής Φροντίδας, και η ανάπτυξη σωστής συνεργασίας μεταξύ του νοσηλευτή που βρίσκεται στη πρώτη γραμμή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.
Η ορθή συνεργασία και αξιολόγηση των τραυμάτων μαζί με την παροχή κατάλληλης νοσηλευτικής αγωγής, σε συνδυασμό με την ορθή χρήση θεραπευτικών επιθεμάτων, ο νοσηλευτής είναι σε θέση να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα