ΣΥΝΟΔΟΣ 2Β- Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5

Διερευνώντας την εμπειρία της απώλεια των μελών της οικογένειας που πενθούν από αυτοκτονία εστιάζοντας στις επιπτώσεις και τις στρατηγικές αντιμετώπισης. Μια μετασύνθεση ποιοτικών μελετών

Ζαβρού Ραφαήλια, Δρ Χαραλάμπους Ανδρέας, Δρ Παπασταύρου Ευριδίκη, Κουτρούμπα Άννα, Δρ Καρανικόλα Μαρία

Εισαγωγή: Η απώλεια ενός μέλους της οικογένειας από αυτοκτονία είναι μια τραυματική εμπειρία που περιλαμβάνει συναισθήματα όπως ενοχής, λύπης και αυτο-στιγματισμό. Υπάρχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για τα άτομα που πενθούν λόγω της αυτοκτονίας του αγαπημένου τους προσώπου, συμπεριλαμβανομένου υψηλού κινδύνου για προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη σύνθεσης δεδομένων σχετικά με την εμπειρία των επιζώντων όπως είναι τα μέλη της οικογένειας.

Σκοπός: Μετα-σύνθεση ποιοτικών δεδομένων σχετικά με την ερμηνεία της απώλειας στα μέλη της οικογένειας που πενθούν από αυτοκτονία, τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους και τις επιπτώσεις στην οικογένεια. Yλικό και Μέθοδος: Εφαρμόστηκε μια μετα-εθνογραφική σύνθεση μετά από συστηματική βιβλιογραφική αναζήτηση και αξιολόγηση της μεθοδολογικής ποιότητας των επιλεγμένων μελετών. Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν οι αφηγήσεις 326 ατόμων (γονείς/αδέλφια/παιδιά/σύζυγοι) όπου αναφέρονται σε δεκαέξι μελέτες. Η προσπάθεια των συμμετεχόντων να επιτεύξουν ισορροπία μεταξύ της διατήρησης ζωντανής μιας μη τραυματικής μνήμης του αποθανόντος, του αποστιγματισμού και της απελευθέρωσης του εαυτού τους από την αυτοκατηγορία, την αυτοκριτική και την ενοχή, ενώ παράλληλα ήταν σε θέση να μετατρέψουν αυτή την εμπειρία σε υποστήριξη προς άλλα άτομα που το έχουν ανάγκη, αναγνωρίστηκε ως το κέντρικό θέμα της εμπειρίας των πενθούντων. Συζήτηση: Αν και η αυτοκτονία μέσα σε μια οικογένεια είναι μια τραυματική εμπειρία, έχουν αναφερθεί πνευματικές και υπαρξιακές επιπτώσεις. Οι μηχανισμοί αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν τα άτομα, έχουν σχέση στον αντίκτυπο της αυτοκτονίας αλλά και προς τη βιωσιμότητα της οικογένειας. Νοσηλευτικές παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών της οικογένειας που πενθούν από αυτοκτονία σε ομάδες υποστήριξης αυτοβοήθειας και την προώθηση της συμμετοχής τους στην υποστήριξη άλλων που έχουν ανάγκη είναι σημαντικές.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα