ΣΥΝΟΔΟΣ 2Β- Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Εισαγωγή στο Βίωμα της Εμπειρίας Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές

Δρ Φελλά Χριστοδούλου Μαρία

Η βιωματική εμπειρία είναι πολύ σημαντική ως προς την ανάπτυξη κατανόησης και ενσυναίσθησης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Δεδομένα από τη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία δείχνουν ότι η κατανόηση της βιωμένης εμπειρίας ατόμων με ψυχική νόσο είναι συχνά δύσκολο να επιτευχθεί από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα άτομα με ψυχική νόσο να παρουσιάζουν δυσκολίες σε σχέση με την αποδοχή των παρεμβάσεων φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών οι οποίες  πραγματοποιούνται στον κλινικό χώρο από τους επαγγελματίες ψυχικής να μην εφαρμόζονται από τα άτομα με ψυχικές διαταραχές. Η κατανόηση της βιωμένης εμπειρίας των ψυχικά πασχόντων αναμένεται να συμβάλει στη διαδικασία αποδοχής της νόσου αφενός, αλλά και στη δυνατότητα θέσπισης εμπιστοσύνης με απώτερο στόχο την εφαρμογή των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι η γνωστοποίηση του τι είναι η βιωμένη εμπειρία και του τρόπου που η αδυναμία κατανόησης της από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αναμένεται να συμβάλει στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα