ΣΥΝΟΔΟΣ 2Α- Τομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου Λοιμώξεων – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Επιδημιολογία και νεότερα δεδομένα νοσηρότητας και θνητότητας στις ιογενείς ηπατίτιδες Α, Β, Γ, Δ, Ε.

Δρ Ξενοφώντος Έλενα

Οι ιογενείς ηπατίτιδες Α, Β, Γ, Δ, Ε αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες φλεγμονής του ήπατος. Παρουσιάζονται σε οξεία μορφή αλλα και σε χρόνια. Οι χρόνιες ηπατίτιδες  Β και Γ και αποτελούν σημαντική επιβάρυνση στην δημόσια υγεία.
Η ηπατίτιδα Α προκαλείται από RNA ιό , μεταδίδεται με την κοπρανοστοματική οδό και σχετίζεται με κακές συνθήκες υγιεινής και με μη ασφαλές πόσιμο νερό. Συνήθως παρουσιάζεται σε οξεία μορφή ιδιαίτερα σε ενήλικες. Καταλείπει ανοσία. Υπάρχει εμβόλιο για την πρόληψη της.
Η ηπατίτιδα Β προκαλείται απο DNA ιό, μεταδίδεται με σωματικά υγρά , βελόνες και από μητέρα σε παιδί. Παρουσιάζεται σε οξεία αλλά και χρόνια μορφή ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες. Η χρονιότητα συνδέεται με εμφάνιση κίρρωσης και ΗΚΚ. Υπάρχει αγωγή που ελέγχει τον ιό αλλά δυσκολα οδηγεί σε πλήρη ίαση και εμβόλιο για την πρόληψη της.
Η ηπατίτιδα Γ προκαλείται από RNA ιό, μεταδίδεται ως επι το πλείστον παρεντερικά με μολυσμένα αιχμηρά και βελόνες. Το κυριότερο πρόλημα είναι η χρόνια μορφή της που συνδέεται με κίρρωση, ΗΚΚ και αυτοάνοσα νοσήματα. Υπάρχει αγωγή που επιτυγχάνει ίαση στο 95%.
Η ηπατίτιδα Δ που προκαλείται από RNA ιό, μεταδίδεται όπως η Β και απαιτεί την παρουσία του ιού της Ηπατίτιδας Β. Μπορεί να παρουσιαστεί ως οξεία αλλά πρόβλημα αποτελεί η χρονιότητα αφού η συννόσηση Δ με Β αυξάνει τις πιθανότητες κίρρωσης και ΗΚΚ. Το εμβόλιο για την Β είναι έμμεση πρόληψη για την Δ.
Η ηπατίτιδα Ε προκαλείται από RNA ιό, μεταγίδεται όπως η Α και αποτελεί σοβαρό πρόβλημα υγείας σε έγκυες 3ου τριμήνου και σε ανασοκατασταλμένους. Παρουσιάζεται με οξεία μορφή και έχουν παρατηρηθεί και άτυπα νευρολογικά συμπτώματα.
Η κάθε ιογενής ηπατίτιδα έχει διαφορετική κατανομή και επιβάρυνση μεταξύ και εντός των χωρών.
Ο ΠΟΥ έχει βάλει στόχο την καταπολέμηση των ιογενών ηπατίτιδων παγκοσμίως μέχρι το 2030.
Η Κύπρος παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη επιβάρυνση από τις χρόνιες ηπατίτιδες Β και Γ κυρίως λόγω των μεταναστευτικών κυμάτων.
Αποτελεί μεγάλη πρόκληση η αναγνώριση και ο έλεγχος της κατάστασης.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα