ΣΥΝΟΔΟΣ 1Γ- Επιτροπή Μαιών – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Tο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των εγκύων / λεχωΐδων / μητέρων σε σχέση με την έλλειψη / ανάγκη παροχής κοινοτικής μαιευτικής φροντίδας στην Κύπρο: Μελέτη Delphi με εμπειρογνώμονες για ΚΜΥΚ

Γρηγορίου Χριστιάνα

Η μαιευτική φροντίδα στην κοινότητα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παροχή φροντίδας. Η μαία σε μια κοινότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την γενικότερη υγεία του πληθυσμού, αφού παρέχει ολιστική περιγεννητική φροντίδα με στόχο την προαγωγή της υγείας της γυναίκας κατά την αναπαραγωγική ηλικία, του νεογνού και όλης της οικογένειας (WHO, 2015).

Η παροχή υπηρεσιών πρόγεννητικής, περιγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας συνιστά βασικό στοιχείο στο ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με τη μαιευτική φροντίδα δηλαδή με το είδος της φροντίδας η οποία κατά τις επισημάνσεις των Gabrysch και Campbell, (2009) εμπεριέχει τα ζητήματα της προγεννητικής φροντίδας καθώς και της εξειδικευμένης παρακολούθησης του ρυθμού και των ποσοστών των γεννήσεων. Αναντίλεκτα η χρηστική αξία της ορθής και αξιόπιστης παροχής μαιευτικής φροντίδας συνιστά τον βασικό μοχλό περιορισμού της νοσηρότητας και της θνησιμότητας τόσο των μητέρων όσο και των νεογνών σε ό,τι άπτεται των χωρών με πληθυσμιακές ομάδες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος.

Αυτή η μαιευτική φροντίδα περιλαμβάνει επίσης διαφώτιση και προώθηση μέτρων πρόληψης, ενθάρρυνσης των γυναικών να γεννήσουν με φυσιολογικό τοκετό, έγκαιρο εντοπισμό πιθανών επιπλοκών για την μητέρα και το παιδί και αντιμετώπιση επειγόντων μαιευτικών περιστατικών (ICM, 2011). Ο ρόλος της κοινοτικής μαίας σχετίζεται με την παροχή συμβουλών και εκπαίδευσης των γυναικών, αλλά και όλης της κοινότητας όσον αφορά την γονεϊκότητα, την περιγεννητική υγεία και την φροντίδα των παιδιών πάντα με πολιτισμική ευαισθησία και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των γυναικών και των οικογενειών τους (Doherty, 2010).

Αν η μαιευτική φροντίδα στην κοινότητα είναι ποιοτική, τότε μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι οικογένειες θα είναι υγιείς, αφού οι γυναίκες και τα παιδιά τους θα δέχονται εξατομικευμένη φροντίδα (WHO, 2015). Η ποιοτική μαιευτική φροντίδα στην κοινότητα συμβάλλει στη μείωση της μητρικής θνησιμότητας (Lack et al., 2016), των μητρικών λοιμώξεων (Brocklehurst et al., 2013), των καισαρικών τομών (Hodnett et al., 2012), των πρόωρων τοκετών (Brocklehurst et al., 2013) και του πόνου στην περιγεννητική περίοδο (Smith et al., 2011).

Επιστροφή στο Πρόγραμμα