ΣΥΝΟΔΟΣ 1Γ- Επιτροπή Μαιών – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Μητρικός Θηλασμός Νεότερα Δεδομένα

Τζίαρα Μαρία, Δρ Ταουσάνη Ελευθερία

Υπόβαθρο: Ο Μητρικός Θηλασμός είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός που μπορεί να προσφέρει μία μητέρα στο νεογέννητο της. Για ένα επιτυχημένο μητρικό θηλασμό πρέπει να υπάρχει η επιθυμία, υπομονή, ηρεμία και διαθεσιμότητα. Θα πρέπει να αρχίζει αμέσως μετά τον τοκετό και η συνδιαμονή μητέρας παιδιού αποτελούν την συνταγή για ένα επιτυχή θηλασμό. Το γάλα που παράγεται το πρώτο εικοσιτετράωρο ονομάζεται πρωτόγαλα και χαρακτηρίζεται «το πρώτο εμβόλιο» το οποίο λαμβάνει το νεογνό. Παρέχει πολλά οφέλη στη μητέρα, στο νεογνό ακόμη και στην κοινωνία. Το σημαντικό όφελος για την μητέρα και το νεογνό είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ψυχικής σύνδεσης μεταξύ τους.

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση όλων των νεότερων επιστημονικών δεδομένων για το θηλασμό. Γίνεται επίσης αναφορά στα 10 βήματα του μητρικού θηλασμού καθώς και στις προϋποθέσεις για να γίνει ένα νοσοκομείο Baby friendly hospital.

Υλικό και Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, (PubMed, CINAHL, Google Scholar) με λέξεις κλειδιά μαία, μητρικός θηλασμός, Baby friendly hospital. Από την  αναζήτηση προέκυψαν 110 άρθρα ή βιβλία, εκ των οποίων επιλέχθηκαν τα 82. Κριτήρια επιλογής τους ήταν: να είναι δημοσιευμένα στα ελληνικά ή αγγλικά, να αφορούν στο αντικείμενο και να περιλαμβάνουν συνδυασμό των λέξεων κλειδιά.

Αναφέρονται τα δέκα βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό, και οι προϋποθέσεις για τα «Φιλικά προς τα βρέφη νοσοκομεία-Baby Friendly Hospital». Τέλος, τονίζεται ο σπουδαίος ρόλος του Πατέρα και της Μαίας.

Συμπεράσματα: Παρότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια προώθησης του θηλασμού, τα ποσοστά ερευνών παρουσιάζουν μικρή αύξηση στον αριθμό των θηλαζουσών μητέρων. Η απόφαση της εγκύου να θηλάσει το νεογνό της αμέσως μετά την γέννηση εξαρτάται κυρίως από την προγεννητική ενημέρωση από μαίες, από την επιρροή από το ενδοοικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και άλλα. Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Διεθνές ταμείο επείγουσας βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά , παροτρύνουν την δημιουργία νοσοκομείων φιλικά προς το μητρικό θηλασμό «Baby Friendly Hospital».

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μαία, μητρικός θηλασμός, Baby friendly hospital.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα