ΣΥΝΟΔΟΣ 1Β- Τομέας Νοσηλευτικής Νεφρολογίας – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 5

Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στις μυοσκελετικές παθήσεις

Πλαστήρα Παντελίτσα

Εισαγωγή: Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την παρουσίαση του αντικειμένου της ρεφλεξολογίας. Ο λόγος που ασχολήθηκα με το θέμα είναι η εξέλιξη της σημερινής εποχής στις μεθόδους ρεφλεξολογίας για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων που ταλαιπώρουν τον ασθενή.

Ως μέθοδος έχει τις ρίζες της στους αρχαίους πολιτισμούς. Οι ρίζες της ρεφλεξολογίας χρονολογούνται γύρω στο 5000 π.Χ., στην περίοδο όπου οι Κινέζοι ασκούσαν μια μορφή πιεσοθεραπείας σε όλο το σώμα και στα πέλματα.

Τον τελευταίο καιρό, αρκετά άτομα υποφέρουν από μυοσκελετικές παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με την εργασία και αφορούν ενοχλήσεις στην πλάτη, στον αυχένα, στους ώμους, στα άνω και κάτω άκρα έτσι ολόκληρη η Ευρώπη επιλέγει και την Ρεφλεξολογία εφόσον η τεχνική αυτή θα βοηθήσει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  Οι μυοσκελετικές παθήσεις, οι οποίες εμφανίζονται σε συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εργαζομένων, είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που προκαλούνται από την εργασία.

Έχει αποδειχθεί ότι το 25% των Ευρωπαίων εργαζομένων πάσχει από οσφυαλγία και το 23% από μυικούς πόνους στα χέρια και στα πόδια.  Με την εφαρμογή της ρεφλεξολογίας θα μειωθεί σε σηναντικό βαθμό το ποσοστό των εργαζομένων που ταλαιπωρούνται από ΜΣΠ και συνεπώς και ο αριθμός των απουσιών από την εργασία λόγω ασθένειας.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο οι νοσηλευτές έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν στους ασθενείς απλές τεχνικές ρεφλεξολογίας για την ανακούφιση των μυοσκελετικών παθήσεων όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, αυχεναλγία κ.ά.

Συμπέρασμα: Εν κατακλείδι, με την πάρουσα εργασία μου, διαφαίνεται ότι η εφαρμογή της ρεφλεξολογίας αποτελεί μια πολύ καλή τεχνική να θεραπεύσει παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος του πάσχοντος, χωρίς φαρμακευτική ή χειρουργική επέμβαση, για την αποτελεσματικότητα του προβλήματος και καλύτερης ποιότητας ζωής.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα