ΣΥΝΟΔΟΣ 1Β- Τομέας Νοσηλευτικής Νεφρολογίας – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Lifeforce (Learning Initiative for Elementary School Fun-Oriented Resuscitation Coaching Europewide)

Δρ Προδρόμου Μαρία, Δρ Πρωτοπαπάς Ανδρέας, Δρ Γεωργίου Μάριος

Έρευνες υποστηρίζουν ότι παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω μπορούν να εκπαιδευτούν αποτελεσματικά στην καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), λαμβάνοντας υπόψη το σωματότυπο, τα γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα L.I.F.E.F.O.R.C.E. (Learning Initiative For Elementary school Fun Oriented Resuscitation Coaching Europewide) αποτελεί μια κοινοπραξία 4 χωρών  (Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία) και 6 εταίρων που συνθέτουν μια διεπιστημονική ομάδα ιατρών, νοσηλευτών εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, μουσικοπαιδαγωγών, με σκοπό τη δημιουργία ενός  προ-εκπαιδευτικού προγράμματος στη βασική υποστήριξη της ζωής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας 6-10 ετών περιλαμβάνει στοιχεία ΚΑΡΠΑς, που με τη χρήση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, βιωματικής μάθησης, διαδραστικές ασκήσεις, καθώς και με τη δημιουργία περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης θα προωθήσει την κριτική σκέψη και θα ενισχύσει τις δεξιότητες των παιδιών στη βασική υποστήριξη της ζωής ώστε να τα προετοιμάσει στην ΚΑΡΠΑ αργότερα σε μεγαλύτερη ηλικία. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην καλλιέργεια των ιδανικών της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, στην προώθηση μιας κουλτούρας πρόληψης, ευημερίας και υγιούς τρόπου ζωής σε όλη την Ευρώπη. Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη της ΚΑΡΠΑ στα εθνικά προγράμματα σπουδών δημοτικής εκπαίδευσης σε κάθε χώρα-μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, ώστε μελλοντικά να αυξηθεί το ποσοστό επιβίωσης των θυμάτων από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή. Για την Κύπρο, η πιλοτική εφαρμογή του προ -εκπαιδευτικού προγράμματος Lifeforce θα γίνει αρχικά σε δύο δημοτικά σχολεία της Επαρχίας Λευκωσίας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα