ΣΥΝΟΔΟΣ 1Β- Τομέας Νοσηλευτικής Νεφρολογίας – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Νοσηλευτές και Θεραπευτική Εκπαίδευση

Γλυκή Σωτηρούλα, Θεοδώρου Δέσπω

Βέλτιστες πρακτικές νοσηλευτών κάθαρσης – πραγματικά κλινικά σενάρια για την εκπαίδευση και εκπαίδευση των ασθενών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Οι ασθενείς με χρόνιες νόσους, χρειάζεται να κάνουν θεραπείες  στο σπίτι τους, που περιλαμβάνουν κοινή λήψη αποφάσεων μεταξύ ασθενών, οικογένειας και επαγγελματιών υγείας.

Οι ασθενείς ή/και οι φροντιστές εκπαιδεύονται από τους νοσηλευτές να αυτοδιαχειρίζονται την κατ’ οίκον θεραπεία τους και να επιτυγχάνουν τη μέγιστη αυτοεξυπηρέτησή τους. Οι νοσηλευτές όπως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας δεν έχουν εκπαιδευτεί στην βασική τους εκπαίδευση ως εκπαιδευτές.

Επίσης δεν υπάρχει κάποια ενιαία εκπαίδευση που να εφαρμόζεται μετά από τις βασικές τους σπουδές για το σκοπό αυτό ή και κάποιο πρωτόκολλο που να οδηγεί προς το παρόν τους νοσηλευτές σε ένα κατάλληλο ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία και την εκπαίδευση των ασθενών.

Είναι πολύ σημαντικό για τον Νοσηλευτή να μπορεί να εκπαιδεύει τους ασθενείς του με επιστημονικό τρόπο και βάσει επιστημονικών προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο την ενδυνάμωση του ασθενούς στην Αυτοφροντίδα του. Οι νοσηλευτικές θεωρίες, οι ποιοτικές μεθοδολογίες έρευνας και τα εκπαιδευτικά μοντέλα που μπορεί ο Νοσηλευτής Εκπαιδευτής να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό, είναι χρήσιμα κλειδιά για την οικοδόμηση γνώσης στον τομέα της νοσηλευτικής.

Μέσω της εκπαίδευσης τους οι Νοσηλευτές και την μετέπειτα δημιουργία των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, να μπορούν να παρέχουν στους ασθενείς τους, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται, για να εκτελούν τη θεραπεία τους με ασφάλεια, να αναγνωρίζουν πιθανές επιπλοκές και να διαχειρίζονται τους κινδύνους.

Αποτελέσματα:

– Προώθηση της Εκπαίδευσης Νοσηλευτών Εκπαιδευτών.

– Μοιραστούν εμπειρίες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσης των ασθενών τους.

-Ενημερωθούν για προγράμματα εκπαίδευσης (TRAIN THE TRAINER)

– Εργαστούν με πραγματικό κλινικό σενάρια για τη βελτίωση των βέλτιστων πρακτικών των νοσηλευτών

Επιστροφή στο Πρόγραμμα