ΣΥΝΟΔΟΣ 1A- Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Η επίδραση των κρυμμένων επιβαρυντικών παραγόντων νοσηλείας στη ΜΕΘ στη θεραπευτική δύναμη των ασθενών

Δρ Μπουζίκα Μαίρη

Οι βαρέως πάσχοντες που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες ασθενών διότι συνδυάζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας με μειωμένη κινητικότητα, αδυναμία, μειωμένη μυϊκή μάζα και μειωμένη γνωστική λειτουργία. Παρόλα αυτά, πρώτη η Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ ήταν αυτή που έκανε αναφορά σε μια εσωτερική θεραπευτική δύναμη που διαθέτουν όλοι οι ασθενείς. Η δύναμη αυτή μπορεί να επιτύχει την ομοιόσταση και να επαναφέρει την υγεία εάν οι ασθενείς βρεθούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, νοσηλευόμενοι σε ένα περιβάλλον που είναι απαλλαγμένο από εξωτερικές απαιτήσεις και επιβαρυντικούς παράγοντες.

Υπάρχουν αρκετά εμπειρικά αλλά και ερευνητικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι η νοσηλεία στη ΜΕΘ σχετίζεται με παράγοντες που δεν μπορεί να τους αξιολογήσει καμία αιματολογική και καμία απεικονιστική εξέταση αλλά έχουν σημαντική επίδραση στη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών. Οι παράγοντες αυτοί είναι κρυμμένοι μέσα στην καθημερινότητα της νοσηλείας των βαρέως πασχόντων στη ΜΕΘ και δρουν ως εμπόδια και επιβαρυντικοί παράγοντες στην ικανότητα των ασθενών να χρησιμοποιούν την εσωτερική θεραπευτική τους δύναμη.

Οι νοσηλευτές στη ΜΕΘ σχετίζονται άμεσα με τη φροντίδα υγείας των βαρέως πασχόντων ασθενών. Με την κατάλληλη οργάνωση της φροντίδας που παρέχουν μπορούν να ελαχιστοποιήσουν αυτούς τους επιβαρυντικούς παράγοντες τους συστήματος ώστε να κερδηθεί χρόνος για την ομοιόσταση και να μπορέσουν οι ασθενείς να χρησιμοποιήσουν την εσωτερική τους δύναμη για τη θεραπεία τους.

Αυτή η αφηγηματική ανασκόπηση περιγράφει τους επιβαρυντικούς παράγοντες υγείας που είναι κρυμμένοι στην καθημερινότητα της νοσηλείας των βαρέως πασχόντων ασθενών στη ΜΕΘ καθώς και τον ρόλο της νοσηλευτικής φροντίδας στην αντιμετώπισή τους.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα