ΣΥΝΟΔΟΣ 11 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

Μεταμόσχευση Παγκρέατος & Νεφρού σε άτομο με Σακχαρώδη Διαβήτη -Τύπου 1

H παρούσας εργασίας είναι να αναφερθώ στο σακχαρώδη διαβήτη και τον τρόπο αντιμετώπισης του με την μεταμόσχευση. Γίνεται εκτεταμένη μελέτη στην περίπτωση ενός ενήλικα μετά από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 από ηλικία ενός χρόνου και έναρξης Αιμοκάθαρσης σε ηλικία 29 χρονών μετά από διαβητική νεφροπάθεια. Ο ασθενής γίνεται εισαγωγή στο Νεφρολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για ταυτόχρονη μεταμόσχευση παγκρέατος και νεφρού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαβήτης είναι μία από τις κυριότερες αιτίες αυξημένης νοσηρότητας και πρόωρης θνητότητας και μετά από τις πολλαπλές επιπτώσεις της νόσου στη ζωή των ανθρώπων πραγματοποιήθηκε η πρώτη ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος στην Κύπρο στον κ. Α.Π αφού πληρούσε όλα τα κριτήρια.

Ο Σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος με μακροχρόνιες επιπλοκές και αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως όταν η εμφάνιση γίνεται στην ηλικία του 1 έτους τότε τα ποσοστά εμφάνισης αυξάνονται .

Έτσι μια μεταμόσχευση παγκρέατος είναι συνήθως αποκλειστικά για εκείνους που έχουν σοβαρές επιπλοκές. Οι μεταμοσχεύσεις του παγκρέατος γίνονται συνήθως όταν ένας ασθενής λαμβάνει και ένα νέο νεφρό (ταυτόχρονα). Η μεταμόσχευση παγκρέατος προσθέτει λιγότερο κίνδυνο σε αυτή την κατάσταση και προσφέρει μεγάλα οφέλη. Ωστόσο η χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης είναι επικίνδυνη.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα