ΣΥΝΟΔΟΣ 10 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

Ο Αντίκτυπος της Πανδημίας COVID-19 στην Περιγεννητική Ψυχική Υγεία

Εισαγωγή: Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 είναι σημαντικός  παράγοντας άγχους με  δυνητικά αρνητικές συνέπειες για τη ψυχική υγεία των εγκύων γυναικών και μητέρων.

Σκοπός: Διερεύνηση  των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις περιγεννητικές εμπειρίες εγκύων γυναικών και μητέρων στην Κύπρο.

Μέθοδος: Συγχρονική  μελέτη, διεξήχθη από τον Ιούλιο του 2020 – Ιανουάριο του 2021.  Συμμετείχαν 695 γυναίκες, 355 έγκυες και 340 μητέρες (με βρέφη ηλικίας έως 6 μηνών) που διαμένουν στην Κύπρο ( Μέρος διεθνούς μελέτης Riseup-PPD-COVID-19 – NCT04595123).

Αποτελέσματα: Η ψυχική υγεία των εγκύων γυναικών έχει επηρεαστεί αρνητικά και το 63,1%  ανέφεραν ότι τα επίπεδα άγχους ή η ψυχική τους υγεία επιδεινώθηκαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Η μεγαλύτερη πηγή άγχους που σχετίζεται με την έξαρση του COVID-19 ήταν: επιπτώσεις στο παιδί, ανησυχίες για τη δική τους υγεία, οικονομικές ανησυχίες, επιπτώσεις σε ευάλωτα μέλη της οικογένειας, και επιπτώσεις στη γενική ευημερία λόγω κοινωνικής αποστασιοποίησης ή/και καραντίνας.  Οι πιο κοινές αλλαγές που βίωσαν οι έγκυες γυναίκες (N=355) στη φροντίδα τους ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 ήταν η απουσία μαθημάτων προετοιμασίας για γονεικότητα (20,6%), ακύρωση ή μείωση της συχνότητας των περιγγενητικών επισκέψεων (16,6%), και αλλαγή στο επιλεγμένο νοσοκομείο (12,1%). Για τις γυναίκες μετά τον τοκετό (N=340), η πιο κοινή αλλαγή ήταν η απαγόρευση της υποστήριξης τους από το  σύντροφο ή μέλη της οικογένειας κατά τη διάρκεια του τοκετού (47,1%), και αλλαγή στο είδος τοκετού,  από φυσιολογικό τοκετό  σε  καισαρική τομή (10%).

Συμπεράσματα/εισηγήσεις: Οι έγκυες γυναίκες και μητέρες  έχουν πρόσθετες ανάγκες και ανησυχίες ως αποτέλεσμα της τρέχουσας πανδημίας. Η ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων δείχνει ότι η πανδημία COVID-19 και τα σχετικά μέτρα που επιβλήθηκαν είχαν αρνητικές επιπτώσεις στις περιγεννητικές εμπειρίες των εγκύων γυναικών και μητέρων στην Κύπρο.

Keywords: COVID-19; perinatal; pregnant; postpartum; mothers, experiences, descriptive,  survey.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα