ΣΥΝΟΔΟΣ 10 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

PUSH Campaign – H Δεκαετής Εκστρατεία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών

PUSH είναι η ονομασία της καμπάνιας, ένα παγκόσμιο κίνημα μιας δεκαετίας για τις γυναίκες και τις μαίες που προστατεύουν και υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους και τη σωματική τους αυτονομία.

Η καμπάνια περιγράφει τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις: την μητρική και νεογνική θνησιμότητα, τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, την ποιότητα φροντίδας στην γυναίκα/ νεογνό και εφήβους, τα προβλήματα που επέφερε η πανδημία Covid 19 σε σχέση με τις μαίες και την παρεχόμενη τους φροντίδα στις γυναίκες/νεογνά, καθώς και τις ηγετικές θέσεις που θα έπρεπε να κατέχουν οι γυναίκες στο εργατικό δυναμικό υγείας παγκόσμια.

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών  στοχεύει σε ενέργειες οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τις πιο πάνω προκλήσεις μέσα από την ανύψωση και ενδυνάμωση των μαιών, προσδιορίζοντας τους πέντε στόχους της εκστρατείας:

  • Αύξηση της χρηματοδότησης για περισσότερες μαίες
  • Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της μαίας
  • Αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας της μαίας καθώς και αύξηση της αμοιβής της μαίας
  • Βελτίωση του επιπέδου της μαίας, της αναγνώρισης της και το δικαίωμα της λήψης αποφάσεων
  • Βελτίωση των κανόνων για το φύλο.

Για επίτευξη τον πιο πάνω προκλήσεων η καμπάνια θα λειτουργήσει με  τρεις κύριους τρόπους. Την σύνδεση απροσδόκητων συμμάχων και δωρητών, τον συνασπισμό δράσης πολλών ενδιαφερόμενων μερών σε βασικές χώρες, και την προσπάθεια για παγκόσμια επικοινωνία  έτσι ώστε να αμφισβητήσουμε τα πρότυπα του φύλου και μετατόπιση των αντιλήψεων για τις μαίες και τον ρόλο τους, για την διάσωση ζωών, και για την προστασία των γυναικών και των δικαιωμάτων τους.

Η καμπάνια τοποθετεί τις μαίες ως κρίσιμη λύση για την επίτευξη του τρίτου και πέμπτου στόχου της αειφόρου ανάπτυξης.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα