ΣΥΝΟΔΟΣ 10- ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Εισαγωγή: Η εξάπλωση της νόσου COVID-19 έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλά συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και Ατυχημάτων (ΤΑΕΠ) αποτελούν τμήματα πρώτης γραμμής για την αξιολόγηση των ασθενών με ύποπτα συμπτώματα για SARS-CoV-2.
Σκοπός: Η παρουσίαση των πρωτοβουλιών που ανέλαβε μια ομάδα τεσσάρων νοσηλευτών του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας κατά την αρχή της πανδημίας στην Κύπρο, στοχεύοντας στην προστασία τόσο των ευάλωτων ομάδων ασθενών που προσέρχονταν στο τμήμα όσο και των επαγγελματιών υγείας και της κοινότητας.
Μέθοδος: Η ομάδα, αφού συγκέντρωσε και σύγκρινε τις κλινικές οδηγίες που δίνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το CDC και το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, τις ομαδοποίησε και τις έκανε διαθέσιμες στο προσωπικό του ΤΑΕΠ.
Συμπέρασμα: Η πανδημία COVID-19 έχει αναγκάσει τα συστήματα υγείας να αλλάξουν και να προσαρμοστούν. Είναι απαραίτητη η προσθήκη νέων κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων στα ΤΑΕΠ ώστε να προστατευτεί η ατομική αλλά και η δημόσια υγεία. Οι νοσηλευτές έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες να λάβουν ενεργό ρόλο σε αυτήν την αναπροσαρμογή.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα