ΣΥΝΟΔΟΣ 1- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 6

Τα μέτρα αντιμετώπισης διασποράς του covid-19 στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας

Το Νοσοκομείο Αθαλάσσας των Φεβρουάριο του 2020, βρέθηκε αντιμέτωπο με την μεγαλύτερη πανδημία των τελευταίων 100 χρόνων. Ένα νοσηλευτήριο στερημένο από σύγχρονες κτηριακές υποδομές και με ψηλό ποσοστό πληρότητας. Το νεοσύστατο τότε γραφείο διασφάλισης ποιότητας επιφορτίστηκε το έργο ανάπτυξης πρωτοκόλλων και εγχειριδίων που θα αναχαιτούσαν την διασπορά του Covid -19 στους θαλάμους και εγκαταστάσεις του ασυλικού (κτηριακά)  τύπου Νοσηλευτηρίου. Στην παρουσίαση αυτή θα γίνει αναφορά στην ιστορική αναδρομή της παρουσίας του Covid -19 στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, στα μέτρα που λήφθηκαν και ανασκόπηση των μεγάλων διασπορών μέσα στους θαλάμους.

Από την όλη εισήγηση δεν παραλείπονται ζητήματα επείγουσας θεραπείας και δικαίου της ανάγκης, με επίκληση της θεωρίας των επιπτώσεων και αντιμετώπιση στην πράξη θεμάτων όπως το δικαίωμα θεραπείας και το δικαίωμα άρνησης θεραπείας σε ένα εκρηκτικό συνδυαστικό μείγμα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, του Κώδικά Δεοντολογίας και των ηθικών αξιών των Νοσηλευτών.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα