ΣΥΝΟΔΟΣ 1- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2

Δίκαιο και Νοσηλευτική: Λειτούργημα, Επάγγελμα ή και Νομικό Πρόβλημα

Εκόντες άκοντες ως Κύπριοι, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζαμε, από παλιά πολλά και ποικίλα προβλήματα, όπως προβλήματα υγείας, κτηματικές, κληρονομικές διαφορές. Για την επίλυση των εν λόγω προβλήματα ζητούσαμε τη συνδρομή των επαγγελματιών υγείας και της νομικής.

Παράλληλα, είναι παγκοίνως αποδεκτό ότι η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος φροντίδας υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κίνδυνο διάπραξη λαθών και κατά συνέπεια παρουσία ανεπιθύμητων καταστάσεων στους επαγγελματίες υγείας, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο του δεύτερου θύματος. Συνακόλουθα, οι Νοσηλευτές είναι οι περισσότερο εκτεθειμένοι επαγγελματίες υγείας γιατί ακριβώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όλο το 24ωρο και αναντίλεκτα, η λειτουργία των νοσηλευτηρίων στηρίζεται, κυρίως, στην πολυπληθέστερη επαγγελματική ομάδα.

Γνωρίζουμε επίσης ότι η προστασία της υγείας είναι ατομικό δικαίωμα και δημόσιο αγαθό, του οποίου ο κεντρικός πυρήνας υποχρεώνει στην απουσία πρόκλησης οποιασδήποτε βλάβης ή προσβολής της σωματικής και ψυχικής υγείας του ατόμου ή στον περιορισμό της ελευθερίας του (δικαιώματος). Άρα και οι Νοσηλευτές έχουν μερίδιο σε αυτή την προστασία.

Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσονται θέματα που άπτονται της επαγγελματικής ευθύνης των Νοσηλευτών, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στην άσκηση της Νοσηλευτικής γιατί ακριβώς σε περίπτωση αποτελέσματος που δεν έχει την επιδιωκόμενη επιθυμητή κατάληξη (διαφορετικός τρόπος να αναφερθεί ότι υπήρξε λάθος ή και αμέλεια), τότε εμφανίζονται όλα όσα δεν πρέπει να παρουσιαστούν.

Θίγονται επίσης θέματα ευθανασίας, μιας και αναμένεται να αρχίσει πολύ σύντομα η συζήτηση και ψήφιση σχετικού νόμου που αναπόφευκτα παρατηρούνται σύγκρουση ρόλων, ατομικών ηθικών αξιών και παροχή φροντίδας υγείας εκ καθήκοντος.

Από την όλη εισήγηση δεν παραλείπονται ζητήματα επείγουσας θεραπείας και δικαίου της ανάγκης, με επίκληση της θεωρίας των επιπτώσεων και αντιμετώπιση στην πράξη θεμάτων όπως το δικαίωμα θεραπείας και το δικαίωμα άρνησης θεραπείας σε ένα εκρηκτικό συνδυαστικό μείγμα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, του Κώδικά Δεοντολογίας και των ηθικών αξιών των Νοσηλευτών.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα