ΣΥΝΟΔΟΣ 1-1

Συμπόσιο «Η κοινοτική νοσηλευτική, μαιευτική και ψυχική υγεία σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας»

Η διαδικασία κατοχύρωσης των νοσηλευτικών και μαιευτικών πράξεων, μέσα από ένα πλαίσιο διαδικασιών και αποζημίωσης, έχει ξεκινήσει από το 2008. Στα πλαίσια αυτά υπήρξε η κατάληξη μέσα από αμοιβαία συγκατάνευση, στο προσχέδιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ το 2016. Το 2018 στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού σχεδίου Υγείας έχει προταθεί, από τον ΟΑΥ, ένα νέο προσχέδιο με τίτλο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΜΑΙΕΣ, ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥΣ,ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ. Στο νέο προσχέδιο απουσιάζουν πολλές από τις προσυμφωνημένες αρχές που αφορούν στην νοσηλευτική και μαιευτική πράξη και αποζημίωση και έτσι υπάρχει εκ νέου διαβούλευση με το ΟΑΥ, με στόχο την γεφύρωση των διαφορών.
Το Συμπόσιο αφορά στην εξωνοσοκομειακή νοσηλευτική/μαιευτική φροντίδα και φροντίδα ψυχικής υγείας που θα παρέχεται μέσα από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Αποσκοπεί στην ανάδειξη της αναγκαιότητας ύπαρξης των πράξεων αυτών μέσα από τον Οργανισμό ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα φροντίδας υγείας στον πολίτη, αλλά και ωφέλιμη σε κόστος για τον ΟΑΥ.
Στόχος είναι να ενημερωθούν οι νοσηλευτές και οι μαίες για την διεργασία και τις εισηγήσεις που τέθηκαν και αφορούν στην παροχή μαιευτικής φροντίδας, σε εξωτερικούς ασθενείς στα πλαίσια του ΟΑΥ, τις νοσηλευτικές/μαιευτικές πράξεις και αποζημιώσεις που έχουν καταγραφεί ως εισηγήσεις του Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής, της Επιτροπής Μαιών, του Τομέα Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας και άλλων φορέων της Νοσηλευτικής/Μαιευτικής αλλά και τις απόψεις του ΟΑΥ.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα