ΣΥΝΟΔΟΣ 5B-3

Μηχανισμός εντοπισμού: ο ρόλος και η προσέγγιση των Μαιών/Νοσηλευτών

Πλυτά Λεοντίου Στέλλα

Εισαγωγή: Η εγκυμοσύνη είναι ένα φυσιολογικό γεγονός στον κύκλο της ζωής της γυναίκας. Επέρχονται πολλές αλλαγές τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές τις οποίες η έγκυος γυναίκα καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να υιοθετήσει κατά την εγκυμοσύνη και την λοχεία  υγιείς συνήθειες όπως σωστή διατροφή και άσκηση, ενώ ταυτόχρονα να αποφεύγει συνήθειες οι οποίες μπορεί να αποβούν επιβλαβείς για το έμβρυο αλλά και για την ίδια.

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ενημερωθεί η έγκυος για τις αρνητικές συνέπειες της κατανάλωσης του αλκοόλ και του καπνίσματος στην εγκυμοσύνη, ενώ ταυτόχρονα οι επαγγελματίες υγείας να ενημερωθούν μέσω κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών για τον έγκαιρο εντοπισμό και την σωστή διαχείριση περιστατικών των εγκύων χρήσης ή κατάχρησης αλκοόλ, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στο Σύνδρομο Εμβρυϊκού Αλκοολισμού – ΣΕΑ.

Στόχοι εισήγησης:

  • Η ενημέρωση των μαιών/μαιευτών και νοσηλευτών για το σύνδρομο εμβρυικού αλκοολισμού
  • Να τονιστούν οι συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ και άλλων ουσιών στην εγκυμοσύνη
  • Ποιος ο μηχανισμός και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας, διαιτολόγου, μαία/μαιευτή, γυναικολόγου στον εντοπισμό του συνδρόμου εμβρυικού αλκοολισμού

Συνήθως λόγω της δύσκολης ανίχνευσης περιστατικών κατάχρησης στα αρχικά στάδια, ο εντοπισμός και παραπομπή της εγκύου/γυναίκας γίνεται όταν το άτομο είναι ήδη εξαρτημένο. Η μαία/μαιευτής θα πρέπει να εντοπίζουν ή /και να εκμαιεύουν μέσα από το ιστορικό της εγκύου σε κλίμα πλήρης εχεμύθειας και εμπιστοσύνης, χρησιμοποιώντας σωστές δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης, τους παράγοντες κινδύνου για κατάχρηση αλκοόλ ή/και ουσιών κατά την εγκυμοσύνη και λοχία.

Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας καθίσταται καίριος στην παροχή πληροφοριών και στην έγκαιρη ενημέρωση των εγκύων αλλά και των γυναικών στην αναπαραγωγική ηλικία. Επίσης στον εντοπισμό, την σωστή διαχείριση καθώς και παραπομπή περιστατικών χρήσης ή κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών στους αρμόδιους επαγγελματίες και υπηρεσίες. Η συμμετοχή της πολιτείας είναι ουσιαστική με την λήψη μέτρων, έντυπου υλικού και την στήριξη των επαγγελματιών υγείας μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα