ΣΥΝΟΔΟΣ 4B-5

Ταξιδιωτική Ιατρική

Χουβαρτάς Πολύβιος

Εισαγωγή: Η ταξιδιωτική ιατρική αποτελεί τον τομέα υπηρεσιών υγείας που ασχολείται κυρίως με την πρόληψη των νοσημάτων που αφορούν στον ταξιδιώτη και κατά δεύτερο λόγο, με την εκτίμηση και την αντιμετώπιση του ταξιδιώτη που νοσεί μετά την επιστροφή του ( Waner et al.2000, Pasini 1989 ). Τα διεθνή ταξίδια ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, λόγω  και της εύκολης μετακίνησης από μια χώρα σε άλλη.  Ανάλογα με το είδος του ταξιδιού, την χρονική διάρκεια του και τις συνθήκες διαμονής, οι ταξιδιώτες κινδυνεύουν να μολυνθούν από κάποιο λοιμώδες νόσημα. Τα λοιμώδη νοσήματα ευθύνονται για τις μισές περίπου νοσήσεις και θανάτους στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες.

Σκοπός: Η Ενημέρωση των Νοσηλευτών και γενικότερα των επαγγελματιών υγείας, για το ρόλο της Ταξιδιωτικής Ιατρικής στη Δημόσια Υγεία καθώς επίσης και για το πως γίνεται η σωστή διαχείριση των περιστατικών.

Μέθοδος: Αναζήτηση δεδομένων βάσει κριτηρίων και κατευθυντήριων οδηγιών, στις ιστοσελίδες διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών: ECDC, CDC, UNAIDS, WHO καθώς επίσης και δεόμενα από το Υπουργείο Υγείας και την πολιτική που εφαρμόζει.

Αποτελέσματα: Ο λειτουργός υγείας που ασχολείται με την ταξιδιωτική ιατρική θα πρέπει να λάβει πληροφορίες για τον πιθανό προορισμό, τη χρονική περίοδο που θα γίνει το ταξίδι,  το είδος του ταξιδιού καθώς και τον σκοπό του. Ο επαγγελματίας υγείας έχει ένα πολύπλοκο έργο αφού χρειάζεται να εκτιμήσει και να παράσχει τις απαραίτητες συμβουλές τόσο πριν από το ταξίδι (λήψη ιστορικού υγείας, πιθανών  κινδύνων ενός ταξιδιώτη), όσο και μετά το ταξίδι για προληπτικούς λόγους σε περιπτώσεις όπου ενδείκνυται ή για την διάγνωση και θεραπεία ενός προβλήματος υγείας που εμφανίζεται μετά το ταξίδι και πιθανώς σχετίζεται με αυτό.

Συμπεράσματα: Η διαχείριση του ταξιδιώτη είναι μια δυναμική διαδικασία, που απαιτεί κατάλληλη εκπαίδευση, γνώση των κινδύνων και ενεργητική διαδικασία ενημέρωσης, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση σε μέτρα προφύλαξης ή μακροχρόνια αγωγή. Η ανάγκη εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, κρίνεται σημαντική έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τους πιθανούς κινδύνους και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους ταξιδιώτες.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα