ΣΥΝΟΔΟΣ 4B-1

ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Επικείμενου Θανάτου; Φροντίδα στο τέλος της ζωής.

Ασημακοπούλου Ευανθία, Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Αργυριάδης Αλέξανδρος

Εισαγωγή: Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι ο χώρος στον οποίο οι ασθενείς λαμβάνουν την πιο τεχνολογικά προηγμένη υποστήριξη της ζωής, με εξειδικευμένες θεραπείες που μπορούν να διατηρήσουν τη ζωή, παρά την ανεπάρκεια ή/και τη μόνιμη βλάβη των οργάνων. Παράλληλα, το ποσοστό θνησιμότητας στη ΜΕΘ φτάνει το 20%, και η φροντίδα του ασθενούς που πεθαίνει αποτελεί ένα συχνό αλλά και σημαντικό κομμάτι της εντατικής νοσηλευτικής φροντίδας

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αποτελεί η αναζήτηση των προκλήσεων των νοσηλευτών που φροντίζουν ασθενείς με βαριά και απειλητική για η ζωή τους νόσο, στη ΜΕΘ και των αντίστοιχων νοσηλευτικών παρεμβάσεων.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Science Direct και Google Scolar, χρησιμοποιώντας ως λέξεις – κλειδιά : “End of Life Care”, “Critical care nursing”,  “Withholding/withdrawing treatment”

Αποτελέσματα: Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στη ΜΕΘ καθώς και η οικογένεια του ασθενούς αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα: εάν η συνέχιση της υποστήριξης αποτελεί δικαιολογημένη προσπάθεια για την παράταση της ζωής ή αν η νόσος του ασθενή έχει φτάσει σε τέτοιο στάδιο που η εντατική θεραπεία είναι μάταιη και μετατοπίζει, απλώς, την ώρα του θανάτου. Οι διαδικασίες περιορισμού της υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών είναι: 1. η μη προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σε περίπτωση ανακοπής (Do Not-Attempt Resuscitation, DNAR), 2. η συγκράτηση οποιασδήποτε παρέμβασης για τη ζωή (Withholding treatment), 3. η απόσυρση μιας παρέμβασης σωτήριας για τη ζωή (Withdrawing treatment), 4. η χρήση αγωγής για τη συντόμευση του χρόνου ζωής (Active shortening of the dying process). Οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις στη φροντίδα ασθενούς τελικού σταδίου στη ΜΕΘ στοχεύουν στην επικοινωνία, στην λήψη αποφάσεων με επίκεντρο τον ασθενή και την οικογένεια, στη συνεχιζόμενη φροντίδα, στη συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη των συγγενών, στη διαχείριση των συμπτωμάτων, στην πνευματική υποστήριξη των ασθενών, καθώς και στην υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας.

Συμπεράσματα: Η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς και ανώδυνου τέλους για τον ασθενή στη ΜΕΘ συνιστά νοσηλευτικό καθήκον εξίσου επιτακτικό με την παροχή όλων των ενδεδειγμένων θεραπειών στον ασθενή που μπορεί να σωθεί.

Λέξεις Ευρετηρίου: «Φροντίδα στο τέλος της ζωής», «Εντατική νοσηλευτική φροντίδα»,  «συγκράτηση/απόσυρση θεραπείας»

Επιστροφή στο Πρόγραμμα