ΣΥΝΟΔΟΣ 5A-2

Το HEART SCORE στη διαλογή του ΤΑΕΠ

Ρώσσης Χρίστος, Παπαγεωργίου Γιώργος, Μπουζίκα Μερόπη

Εισαγωγή: Τα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα (ΟΣΣ) αποτελούν διεθνώς κύρια αιτία θνητότητας και νοσηρότητας. Ο πόνος στο στήθος είναι η 2η αιτία επισκέψεων ασθενών στα ΤΑΕΠ, με μόνο το 10% των ασθενών να αφορά σε ΟΣΣ, ενώ το 5% των ασθενών αυτών λαμβάνει εσφαλμένα εξιτήριο.

Σκοπός εισήγησης: Παρουσίαση αλγόριθμου HEART SCORE, για αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ασθενών που προσέρχονται με πόνο στο στήθος

Στόχοι εισήγησης: 

  • Εξοικείωση με τον αλγόριθμο του HEART SCORE
  • Ενημέρωση για τα αποτελέσματα που αφορούν την χρησιμοποίηση του που υπάρχουν στο διεθνή χώρο
  • Κατανόηση ότι τα περιστατικά που επισκέπτονται τα ΤΑΕΠ με πόνο στο στήθος αυξάνονται και ο χρόνος αναμονής τους πρέπει να αξιοποιείται

Μέθοδος: Το HEART SCORE αποτελεί εργαλείο διαστρωμάτωσης κινδύνου για τους ασθενείς που προσέρχονται με πόνο στο στήθος και υποψία Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου (ΟΣΣ) και συμβάλλει στη λήψη κλινικής απόφασης. Συμπεριλαμβάνει πέντε μεταβλητές: το αναμνηστικό ιστορικό, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, την ηλικία, τους παράγοντες κινδύνου, και τον βιοχημικό δείκτη μυοκαρδιακής νέκρωσης.

Αποτελέσματα: Το HEART SCORE, με κλίμακα 0 – 10, συμβάλλει στην αξιόπιστη και ταχεία αναγνώριση των ασθενών με υποψία ΟΣΣ, ταξινομώντας τους σε ομάδες χαμηλού, μέσου και υψηλού κινδύνου. Με τον χρόνο αναμονής στα ΤΑΕΠ να κλιμακώνεται συνεπεία της αυξημένης προσέλευσης και των ανεπαρκών διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων, το εν λόγω εργαλείο δύναται να αξιοποιηθεί κατά την αναμονή των ασθενών στην διαλογή, εφόσον αναδεικνύει άμεσα και μετρήσιμα τον βαθμό του κινδύνου για κάθε ασθενή, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Συμπέρασμα: Η προγνωστική αξία του HEART SCORE ενισχύει την κλινική λήψη απόφασης των επαγγελματιών υγείας των ΤΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την επικοινωνία με τους ασθενείς, καθώς και όλη τη διεπιστημονική ομάδα.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα