ΣΥΝΟΔΟΣ 4Α-4

Η Οργανωσιακή κουλτούρα στις Υπηρεσίες Υγείας και επιθυμητά μοντέλα εργασίας

Ρούπα Ζωή, Κουλούρη Αγορίτσα, Βασιλόπουλος Αριστείδης, Νούλα Μαρία

Εισαγωγή: Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένα σύνολο από βασικές παραδοχές, κοινές προσδοκίες και αξίες. Διαμορφώνεται μέσα από την εμπειρία και την μάθηση και δημιουργεί ένα κλίμα σταθερότητας και ανάπτυξης στις υπηρεσίες υγείας.

Σκοπός και στόχοι: Η διερεύνηση της επικρατούσας οργανωσιακής κουλτούρας στις Υπηρεσίες Υγείας. Στόχος η ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή της, η εστίαση του οργανισμού και η επιθυμητή κουλτούρα.

Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Δεκέμβριο 2017 έως το Φεβρουάριο 2018, σε επαγγελματίες υγείας Δημόσιων και Ιδιωτικών υγειονομικών οργανισμών. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Organizational Culture Assessment Instrument. Περιελάμβανε 24 ερωτήσεις, μέσα από τις οποίες προσεγγίζονται οι έξι διαστάσεις- κλειδιά της οργανωτικής κουλτούρας για το παρόν και το μέλλον. Οι απαντήσεις του αντιστοιχούν σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους κουλτούρας (μοντέλο φυλής, ανοιχτού συστήματος, ιεραρχίας και αγοράς). Η ανάλυση έγινε με το IBM SPSS v. 24.

Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 155 άτομα, 40 άνδρες (25,81%) και 115 γυναίκες  (74,19%) με Μ.Ο. ηλικίας τα 40 έτη. Είχαν εξαιρετικά υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (45% κάτοχοι MSc/PhD), εμπειρία στην άσκηση διοίκησης (13%) και πολυετή εργασιακή εμπειρία στο φορέα τους (εργασιακή παρουσία στην ίδια δομή > 5 έτη, το 75%). Παρατηρήθηκε μη ταύτιση της υφιστάμενης και επιθυμητής οργανωσιακής κουλτούρας και ανάγκη αλλαγής της. Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι οι υπηρεσίες τους χαρακτηρίζονται από εσωτερική εστίαση με κυρίαρχη την ιεραρχική κουλτούρα και την κουλτούρα αγοράς. Ως επιθυμητή κατάσταση ανέφεραν την  κουλτούρα γενιάς και ανοιχτού συστήματος, κουλτούρες περισσότερο υποστηρικτικές προς τα μέλη του οργανισμού, με εξωτερική εστίαση της υγειονομικής μονάδας τους.

Συμπεράσματα: Η οργανωσιακή κουλτούρα δημιουργεί μια αίσθηση ταυτότητας για κάθε οργανισμό ενώ παράλληλα είναι το πλαίσιο αναφοράς για αποφάσεις και ενέργειες. Βοηθά στην ένταξη των εργαζομένων σε αυτόν, στην ανάπτυξη της ταυτότητας μέλους και στον συντονισμό. Η οργανωσιακή κουλτούρα, χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί και αντιστέκεται στις αλλαγές και να ανταποκρίνεται στα επιθυμητά μοντέλα των επαγγελματιών υγείας και δη των Νοσηλευτών.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα