ΣΥΝΟΔΟΣ 4Α-3

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των ΤΕΠ στα Κρατικά Νοσηλευτήρια της Κύπρου

Ευσταθίου Άντρη, Συμεού Μικαέλλα, Καϊτελίδου Γελαστοπούλου Δάφνη, Ελένη, Χαραλάμπους Γιώργος

Εισαγωγή: Το ΤΕΠ αποτελεί την καρδιά κάθε σύγχρονου νοσοκομείου, αφού καλείται ανά πάσα στιγμή να παρέχει επείγουσα ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, καθώς και να δεχθεί μεγάλους αριθμούς θυμάτων.

Σκοπός: Να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των ΤΕΠ σε  Κρατικά Νοσηλευτήρια της Κύπρου (Λεμεσού, Πάφου και Παραλιμνίου).

Μέθοδος: Πρόκειται για  ποιοτικής – ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη στην Κύπρο το 2016. Η ποιοτική έρευνα, περιελάβανε συνεντεύξεις προς τους διευθυντές των ΤΕΠ, ιατρούς της ΠΦΥ και εκπροσώπους των ασθενών. Ως προς τη δειγματοληψία της ποσοτικής έρευνας, εφαρμόστηκε η αναλογική τυχαία δειγματοληψία και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Hospital Urgencies Appropriateness Protocol (HUAP). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 910 ασθενείς που επισκέφθηκαν το ΤΕΠ, πέντε διευθυντές ΤΕΠ, οκτώ ιατροί  ΠΦΥ και επτά εκπροσώποι ασθενών.

Αποτελέσματα: Στην ποιοτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές των ΤΕΠ και οι εκπροσώποι των ασθενών πιστεύουν ότι τα ΤΕΠ χρειάζονται αναβάθμιση των υπηρεσιών τους ούτως ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των ασθενών τους. Παρόμοιες απαντήσεις έδωσαν και οι ιατροί της ΠΦΥ για τις δικές τους υπηρεσίες και  υποστήριξαν  ότι η ανεπάρκεια της ΠΦΥ επηρεάζει τη λειτουργία των ΤΕΠ.
Στην ποσοτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι 52.2% των ασθενών που επισκέφθηκαν το ΤΕΠ ήταν στην ηλικιακή κατηγορία <45 ετών και 80.9% καλύπτονταν από δημόσια ασφαλιστική κάλυψη. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίησή τους στην κλίμακα διαλογής,  63.2% εντάχθηκαν στην κατηγορία 4-5. Ποσοστό 48.8% των ασθενών σύμφωνα με τους νοσηλευτές διαλογής θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από την ΠΦΥ. Η ακατάλληλη επίσκεψη ανήλθε στο 39.1%.

 Συμπεράσματα: Τα ΤΕΠ αλλά και η ΠΦΥ αδυνατούν σε μεγάλο βαθμό να ανταποκριθούν  στις ανάγκες των ασθενών τους. Διαφαίνεται η αδήριτος ανάγκη για εφαρμογή ενός υγιούς πλέον συστήματος υγείας με καθολική κάλυψη του πληθυσμού, με ευκολία πρόσβασης και δυνατό σύστημα ΠΦΥ που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες.

Λέξεις κλειδιά: «Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών», «Παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία των ΤΕΠ», «Δυσλειτουργία ΤΕΠ», «Ακατάλληλη Επίσκεψη ΤΕΠ».

Επιστροφή στο Πρόγραμμα