ΣΥΝΟΔΟΣ 4Α-2

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής

Ιωαννίδου-Ευσταθίου Χριστίνα, Ξενοφώντος Ανδρέας, Γαβριήλ Πανίκος, Δημοσθένους Άννα-Μαρία, Καλλή Στέλλα, Τσαγγαρίδης Κωνσταντίνος , Χατζηλοή Ειρήνη, Χριστοφόρου Καρολίνα, Γαβριήλ Παμπίτσα, Ευαγγέλου Μαρία, Κίτσιου Αγάθη

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια των προσπαθειών της για βελτίωση της Ποιότητας της Προσφερόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας/ Αποδοτικότητας του Νοσηλευτικού Προσωπικού, προχώρησε στην δημιουργία Οδηγού «Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής». Ο Οδηγός αποτελείται από έξι βασικές ενότητες. Το Εισαγωγικό Μέρος περιλαμβάνει την Αρχιτεκτονική Δομή του Χειρουργείου όπως και τα Καθήκοντα των Νοσηλευτών Χειρουργείου. Ακολουθούν οι ενότητες που αφορούν στην Προεγχειρητική Νοσηλευτική, στην Διεγχειρητική Νοσηλευτική, στην Ασφαλή Χρήση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, στην Διαχείριση Κινδύνων στο Χειρουργείο και τέλος στην Μετεγχειρητική Νοσηλευτική Φροντίδα. Για την σύνταξη του Οδηγού λήφθηκαν υπόψη αντίστοιχα κείμενα και δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία όπως και δεδομένα/σύνθηκες που ισχύουν στα Κρατικά Νοσηλευτήρια της Κύπρου. Ο Οδηγός «ΚΚΟ Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής» που θα παρουσιαστεί, έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή κατά το 2019 σε όλα τα Kρατικά Νοσηλευτήρια.

Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη ΚΚΟ Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής

 • Ιωαννίδου- Ευσταθίου Χριστίνα,  Λειτουργός Νοσηλευτικών Υπηρεσιών ,Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών  (μέλος Επιτροπής Ανάπτυξης ΚΚΟ ΔΝΥ) – Συντονισμός Ομάδας Εργασίας)
 • Ξενοφώντος Ανδρέας , Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
 • Γαβριήλ Πανίκος , Πρώτος Νοσηλευτικός Λειτουργός , Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
 • Δημοσθένους Άννα-Μαρία ,Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός ,Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • Καλλή Στέλλα, Νοσηλευτικός Λειτουργός ,Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • Τσαγγαρίδης Κωνσταντίνος, Νοσηλευτικός Λειτουργός,  Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
 • Χατζηλοή Ειρήνη, Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • Χριστοφόρου Καρολίνα, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
 • Γαβριήλ Παμπίτσα, Ανώτερη Επισκέπτρια Υγείας, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών  (μέλος Επιτροπής Ανάπτυξης ΚΚΟ ΔΝΥ)
 • Ευαγγέλου Μαρία, Λειτουργός Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών  (μέλος Επιτροπής Ανάπτυξης ΚΚΟ ΔΝΥ)
 • Κίτσιου Αγάθη ,Βοηθός Νοσηλευτικός Λειτουργός , Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

(μέλος Επιτροπής Ανάπτυξης ΚΚΟ ΔΝΥ)

Επιστροφή στο Πρόγραμμα