ΣΥΝΟΔΟΣ 3A-3

Η Μητρική Μεταλλοπρωτεϊνάση και η σημασίας της στη επούλωση των πληγών

Χαπέσιης Χρίστος

Εισαγωγή / Θεωρητικό Υπόβαθρο:  Οι χρόνιες πληγές αποτελούν σημαντικό κλινικό πρόβλημα με σημαντική νοσηρότητα και συνακόλουθο οικονομικό κόστος.  Η αργή επούλωση των πληγών μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ανάμεσα τους η Υπερέκκριση της Μητρικής Μεταλλοπρωτεϊνάσης (MMP).

Οι MMP υπάρχουν τόσο σε οξείες όσο και σε χρόνιες πληγές.  Eίναι οποιοδήποτε ένζυμο πρωτεάσης του οποίο καταλυτικός μηχανισμός περιλαμβάνει ένα μόριο μετάλλου. Ευθύνονται για πολυάριθμες φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές διαδικασίες του ανθρώπινου οργανισμού. Όσο αφορά τις πληγές οι κύριες λειτουργίες της είναι η αποικοδόμηση και η απομάκρυνση της κατεστραμμένης εξωκυτταρικής μήτρας (ECM) κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους φάσης, η διάσπαση της τριχοειδούς βασικής μεμβράνης για αγγειογένεση και κυτταρική μετανάστευση κατά τη φάση πολλαπλασιασμού  και η συστολή και αναδιαμόρφωση των ιστών στη φάση αναδιαμόρφωσης.  Επίσης σύμφωνα με τους White and Cutting (2006) ευθύνεται για την αυτολυτική δραστηριότητα , αφαιρώντας:  Οποιοδήποτε νεκρωτικό ιστό και Slough.

Σκοπός και Στόχοι: Σκοπός είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων στην κατανόηση της Μητρικής Μεταλλοπρωτεϊνασών (MMP) στο δέρμα και να επεξηγηθούν οι τρόποι με τους οποίους αυτή η γνώση μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς για τη βελτίωση της επούλωσης των πληγών.

Μέθοδος: Η όλη παρουσίαση στηρίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση έγκυρων οργανισμών όπως το National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) και του American Professional Wound Care Association (APWCA).

Αποτελέσματα: Η ρύθμιση MMP είναι σημαντική για την φυσιολογική επούλωση των πληγών.  Μπορεί να επιτευχθεί μέσο της Ώσμωσης της Μείωση ph, με ειδικά Eπιθέματα,  με μέλι Manuka, με υδροθεραπείες και Επιθέματα Αργύρου.

Συμπεράσματα: Μέσα από την όλη παρουσίαση διαφαίνεται ότι τα ψηλά επίπεδα ΜΜΡ είναι ένα χαρακτηριστικό των χρόνιων τραυμάτων και η ρύθμιση των επιπέδων της στα τραύματα μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη επούλωση πληγών. Σημαντικοί διαμορφωτές της  ΜΜΡ αναδεικνύονται η Οξυγονοθεραπεία, τα Υπέρτονα, Ειδικά επιθέματα, και το μέλι Manuka.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα