ΣΥΝΟΔΟΣ 3Β-2

Δημογραφικό προφίλ ατόμων που προσέρχονται ακούσια στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας με συμπτώματα κατάθλιψης στην Κύπρο

Καϊκούσιη Κατερίνα, Ιωάννου Ανδιανή, Μπέλλα Ευανθία, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Μιντλετον Νίκος, Μπέλλα Ευανθία, Πίττα Μαρία, Χ’Ττοφής Ανδρέας, Χαραλαμπίδου Οριάνα, Σαμαρτζής Λάμπρος, Ευγένιος Κιννής, Στυλιανού Κωνσταντίνος, Κυριάκου Χριστίνα, Βενιαμήν Παρασκευή, Ανδρέου Ειρήνη, Παναγή Αγγελής, Κουδουνάς Ανδρέας, Πελεκάνος Άγγελος, Καρανικόλα Μαρία

Εισαγωγή: Πολλαπλοί παράγοντες φαίνεται να σχετίζονται με τα συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ συχνά γίνεται αναφορά στη σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων αυτών και των δημογραφικών χαρακτηριστικών.

Σκοπός: Διερεύνηση των δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών ατόμων που νοσηλεύονται ακούσια με συμπτώματα κατάθλιψης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας Κύπρου .

Υλικό και Μέθοδος: Τον πληθυσμό στόχο αποτέλεσαν όλα τα άτομα, ηλικιών 18-65 ετών, τα οποία προσήλθαν στα τμήματα οξείας φροντίδας για ακούσια νοσηλεία με καταθλιπτική συμπτωματολογία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας Κύπρου. Εφαρμόστηκε περιγραφική μελέτη συσχέτισης με συγχρονικές συγκρίσεις σε απογραφικό δείγμα 44 ατόμων (Περίοδος δειγματοληψίας 12/2016- 02/2018). Η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω ατομικών συνεντεύξεων και της χρήσης δομημένου ερωτηματολογίου δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών, και του εργαλείου HAM-D για την αξιολόγηση της έντασης συμπτωμάτων κατάθλιψης.

Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελείτο κυρίως από ελληνοκύπριους, 21 άνδρες και 23 γυναίκες. Η συχνότερη ηλικιακή ομάδα ήταν αυτή των 54-64 ετών (38,6%) και αυτή των 25-34 ετών (36,4%). Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν άγαμοι (54.8%) και άνεργοι (72,7%). 4 στους 10 έκαναν χρήση ουσιών, κυρίως αλκοόλ, με το 34.1% των συμμετεχόντων να πληροί τα κριτήρια διπλής διάγνωσης. Η συχνότερη κλινική διάγνωση ήταν η διπολική διαταραχή (59,1%). Το κυριότερο σύμπτωμα που υπήρχε κατά την ακούσια εισαγωγή ήταν η επιθετική συμπεριφορά προς άλλους (47,7%), ενώ 27,3% του δείγματος ανέφεραν διακοπή φαρμακευτικής αγωγής το διάστημα πριν την εκδήλωση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Η γλώσσα επικοινωνίας (p=0.036), η εθνικότητα (p=0.026), και τα συμπτώματα κατά την εισαγωγή (p=0.016) σχετίστηκαν με την ένταση των συμπτωμάτων κατάθλιψης, με τους ελληνοκύπριους, τους ελληνόφωνους και τα άτομα με την έλλειψη εναισθησίας λόγω διακοπής φαρμακευτικής αγωγής να παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές στην κλίμακα HAM-D. Yψηλότερες μέσες τιμές στην κλίμακα HAM-D σημειώθηκαν για τις μεταβλητές «τάση αυτοκτονίας» (mean=3,09, S.D.=1.09), καταθλιπτική διάθεση (mean=2,95, S.D.= 1.07) και «εργασία και ενδιαφέροντα» (mean=2,79, S.D.=1.30).

Συμπεράσματα: Προτείνεται διαμόρφωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κυρίως σε άτομα και οικογένειες ατόμων με διαταραχές διάθεσης, για τον έγκαιρο εντοπισμό πρώιμων συμπτωμάτων υποτροπής και την έγκαιρη παρέμβαση τους στην κοινότητα. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία προγραμμάτων 24ωρης επικοινωνίας για την έγκαιρη παρέμβαση και την ενδυνάμωση των ατόμων, με στόχο την αποφυγή ακούσιας νοσηλείας.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα